Cliëntenraad Jacobus

Jacobus heeft een actieve cliëntenraad, die de belangen van de bewoners enthousiast behartigt. Voorzitter is mevrouw Thea Wesselman, bereikbaar via thea.wesselman@casema.nl, via telefoonnummer 071-331 45 50 of mobiel via 06-506 384 16.
Voor de juiste gegevens van alle leden klik hier

De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar en worden gehouden in het dienstencentrum van Jacobus, u bent van harte welkom. Heeft u iets wat u met de cliëntenraad wilt bespreken, neem dan graag minimaal 2 weken voor de vergadering contact op met de voorzitter. 

De vergaderdata en tijden voor 2017 zijn: maandag 9 januari, 20 februari, 3 april, 15 mei, 26 juni, 7 augustus, 18 september, 30 oktober en 11 december, van 10.30 tot 12.00uur.

Voor het verslag van de jaarvergadering van 25 oktober 2016 klik hier

Cliëntvertrouwenspersoon Jacobus

Cliënten die tekortkomingen in de zorg ervaren of andere klachten hebben, kunnen contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van Jacobus, mevrouw Rettie Bentvelsen. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via de Infolijn van de Spil: 071-331 79 67 of mobiel via 06-511 03 212. Zij begeleidt hen graag bij het vinden van een oplossing en kan hen ondersteunen bij het opkomen voor hun rechten.

 dsc_4259_ouderenadvies.jpg

Mevrouw R. Bentvelsen, cliëntvertrouwenspersoon