Alzheimer Informatieavond

Op initiatief van de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop organiseert Alzheimer Nederland op dinsdag 28 april en dinsdag 26 mei een Alzheimer informatieavond. De informatieavond op 28 april vindt plaats in De Spreng in Oude Wetering en op 26 mei in de Kaleidoskoop te Nieuwkoop.

De avonden worden georganiseerd om informatie te geven over verschillende aspecten van dementie. Het thema van beide avonden is het ‘niet pluisgevoel’. Wanneer is het vergeetachtigheid, wanneer is het dementie? Waaraan herkent u dementie? Wat zijn de eerste signalen? Een gespreksleider gaat hierover in gesprek met een huisarts. Tijdens de avonden zijn medewerkers van De Driemaster, Buurtzorg, Activite, WIJdezorg en Alrijne Zorggroep aanwezig om vragen te beantwoorden. In het najaar van 2015 worden nog twee avonden georganiseerd te weten op 22 september en 27 oktober.

Samen met de beide gemeenten wil Alzheimer Nederland onderzoeken of er voldoende belangstelling is voor de vestiging van een Alzheimer Caf_ in de gemeente Kaag en Braasem en/of de gemeente Nieuwkoop.

De Alzheimer informatieavond is een trefpunt voor mensen met dementie, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden.

De zaal is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.30 uur.

Aanmelden voor deze avonden is niet nodig, de toegang is vrij.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ouderenadviseur Rettie Bentvelsen via rbentvelsen@despilkb.nl of 06-511 03 212 voor Kaag en Braassem en met ouderenadviseur Aleid van der Meer via info@servicepluspunt-nieuwkoop.nl of 06-513 88 112 voor Nieuwkoop.

De Spreng vindt u op de Kerkstraat 50, 2377 AV Oude Wetering.
Kaleidoskoop vindt u op De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop.