Medewerkers bezoeken theatervoorstelling WIJ luisteren

WIJdezorg stelt de cli‘nt centraal

WIJdezorg biedt haar cli‘nten persoonlijke zorg en service, die aansluit op hun individuele leefstijl en woonomgeving. Het scholingsprogramma ÔWIJ luisterenÕ helpt leidinggevenden en medewerkers om zo goed mogelijk in te spelen op ieders wensen en behoeften.

Voor WIJdezorg is hospitality Ð gastvrijheid Ð een belangrijke doelstelling. In ons nieuwe kwaliteitsysteem PREZO (PREstaties in de ZOrg) ligt de nadruk op de ervaring en de beleving van de individuele cli‘nt. Vanuit vier verschillende domeinen – lichamelijk welbevinden, woon/leefklimaat, participatie en mentaal welbevinden – bekijken we wat de cli‘nt wil en wat hij nodig heeft. Al die informatie leggen we vast in het zorgleefplan. Door regelmatig meten van de cli‘nttevredenheid kunnen we gericht werken aan verbetering van onze zorg en dienstverlening.

Afgelopen juni zijn de leidinggevenden al met het onderwerp ÔWIJ luisterenÕ aan de slag gegaan. Voor de medewerkers ging het scholingsprogramma op 26 september jl. van start met een speciale voorstelling van het STOC Zorgtheater in theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Sketches over de dagelijkse (zorg)praktijk gaven stof tot nadenken en discussie: hoe goed luisteren we zelf naar onze klanten? Begrijpen we wat zij willen? En wat doen we daar dan mee? Komende tijd staan er voor alle medewerkers workshops en inspiratiedagen over klantgericht werken op het programma.

Ê