Nieuwbouwplannen Aarhoeve krijgen steeds meer vorm

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan nieuwbouwplannen voor de Aarhoeve. Het huidige pand (bouwjaar 1965) is gedateerd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Bij de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van het ontwerp van de recent opgeleverde zorglocatie Driehof in Hazerswoude. Dit ontwerp weerspiegelt perfect het dorpse karakter dat WIJdezorg met de nieuwe Aarhoeve voor ogen staat en sluit mooi aan op de aanleunwoningen van de Stichting Novitas. Bijkomend voordeel is dat er door het gebruikmaken van bestaande tekeningen aanzienlijk in de kosten kan worden bespaard. Wanneer de gemeente Nieuwkoop en het Waarborgfonds akkoord gaan met de plannen, kan snel met de uitvoering worden gestart. Gedurende de periode van sloop en nieuwbouw vinden de bewoners van de Aarhoeve tijdelijk onderdak in zorglocatie ’t Koetshuis in Nieuwkoop. Hier is woonruimte beschikbaar omdat de huidige bewoners van ’t Koetshuis medio mei verhuizen naar hun nieuwe locatie. Deze is gevestigd in gebouw Kaleidoskoop in Nieuwkoop. De nieuwbouw van de Aarhoeve zal straks plaats bieden aan 60 bewoners, waaronder drie kleinschalige woongroepen van tien ouderen met dementie. Daarnaast komen er vier tijdelijke opvangplaatsen.