Nieuwe contactpersoon SWO Tafeltje Dekje Driehof

Met ingang van 1 september 2016 heeft SWO een ander contactpersoon m.b.t. Tafeltje Dekje in Hazerswoude Dorp.

Haar naam is mevrouw Marian Zintel.
Haar telefoonnummer is 0172-58 86 15 en mobiel 06-254 965 11.
Haar e-mailadres is: marian.hilbrand@ziggo.nl