Ondertekening Green Deal

Op donderdag 1 december hebben WIJdezorg, de gemeente Zoeterwoude en het Ministerie van Economische Zaken de Green Deal ondertekend. Hiermee werd de aansluiting gevonden met zorginstellingen en gemeenten uit de regio, Milieuplatform Zorg, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland. Zo komt duurzaamheid hoger op de agenda te staan bij de deelnemende zorginstellingen in de regio.

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie. Door een duurzame bedrijfsvoering is er veel winst te behalen, voor de portemonnee én het milieu. Met het ondertekenen van de Green Deal geven de zorginstellingen aan dat zij in ieder geval alle wettelijke duurzaamheidsmaatregelen treffen, plus voor de hand liggende maatregelen. Binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal zijn minimaal de maatregelen getroffen voor het niveau brons van de Milieuthermometer Zorg. De milieuthermometer Zorg is het keurmerk voor duurzame bedrijfsvoering in de zorg. Het bronzen niveau staat voor meer doen dan het voldoen aan de milieuwetgeving.

De volgende zorginstellingen en gemeenten hebben de Green Deal ondertekend:
– WIJdezorg
– Stichting Libertas zorggroep
– Stichting Alrijne Zorggroep
– Curium-LUMC
– Stichting ’s Heeren Loo zorggroep
– Hoogheemraadschap
– Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Noordwijk en Oegstgeest
– Omgevingsdienst West-Holland

De Green Deal Zorg sluit aan op het landelijke Energieakkoord. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.