Ontwikkeling zorgvoorzieningen voor ouderen in Leimuiden

Een lang gekoesterde wens van de Dorpsraad Leimuiden, dagverzorging voor kwetsbare ouderen in de eigen kern, kreeg begin dit jaar ineens wat meer aandacht door verkennende gesprekken tussen Anton Verhees van WIJdezorg en leden van de dorpsraad Leimuiden en hun werkgroep zorg en welzijn.

In maart 2016 staken verschillende maatschappelijke partijen de koppen bij elkaar om samen te gaan onderzoeken of het basisvoorstel kon worden omgezet in een levensvatbaar plan. Door de inbreng van TOM in de Buurt en De Driemaster kon het plan mogelijk worden verbreed naar activiteiten voor andere doelgroepen (vluchtelingen, jongeren, mantelzorgers…). Inmiddels weten we dat het commitment er is.

Overleg met leden van de dorpsraad Leimuiden, WIJdezorg, TOM en de Driemaster heeft geleid tot plannen om in sporthal t Spant aan de Larikslaan 20 in Leimuiden een pilot te starten voor de duur van een jaar. De pilot bevat het opzetten van een eigen dagverzorging en dagbesteding voor Leimuiden en de omliggende dorpskernen. We hebben bekendheid gegeven aan deze ontwikkeling via een persbericht en een presentatie tijdens de jaarvergadering van het dorpsberaad Leimuiden in april dit jaar. Na de eerste kennisgevingen hebben zich al verschillende dorpelingen gemeld, die graag als vrijwilliger een bijdrage aan dit project willen leveren.

Nu, anderhalve maand na de officile opening op 4 oktober, komen de eerste reacties binnen. Bijgaand artikel is uit het Witte Weekblad van 19 november jl.