OUDE TIJDEN, EUWE TIJDEN in Emmaus

Vrijdagmiddag 4 novemberin zorglocatie Emmaus in Zoeterwoude: de zaalovervol met bewoners, cli‘nten en personeel.
Op het toneel ontvouwt zich een prachtig schouwspel, opgevoerd door personeelsleden en bedacht doorŽŽnvan hen. Het verhaal begint eeuwen geleden en rolt door naar de 21e eeuw waarbij de geschiedenis van Zoeterwoude en de ouderenzorgworden belicht.Aanleiding is de aanstaande verhuizing van Emmaus naar nieuwbouw, de afsluiting van een tijdperk.

Hilarischen prachtig zijn zowel de outfits als de dialogen waarmeede acteurs bijzondere periodes van de historie uitbeelden. Van boeren, Romeinen enwatergeuzen tot strenge nonnenen modernemanagers. Dit alles vilein becommentarieerd door 2 Muppet-achtige dames in de”loge”. Gelach en blijken van herkenning. Het publiek vermaakt zich kostelijk en geniet tevens van alle heerlijkheden die geserveerd worden.

Na afloop een staande ovatie (voor zover mogelijk), glunderende gezichten en alom lof voor het geweldig leuke feestje.
Wat eenwerk, maar wat een voldoening voor de acteurs en betrokkenen!

De dag erna vindt het schouwspel opnieuw plaats, ditmaal als gestevoor alle vrijwilligers die in Emmaus dagelijks een steentje bijdragen om het verblijf van de bewoners te veraangenamen.Wederom een geweldige voorstellingwaar iedereen volop van geniet.
mg160216.jpgmg160213.jpg