Ouderenzorg in beweging!

In ons blad WIJ 5 van december 2010 hebben wij u de plannen van het regeerakkoord 2012 2015 geschetst. Nu, bijna twee jaar later, lijkt het ons goed u te informeren over wat we er in de praktijk van gaan merken. Bovendien zijn door de val van het kabinet in april van dit jaar een aantal te nemen beslissingen over de ouderenzorg vooruit geschoven. Wat staat ons allemaal te wachten?

Vergrijzing en kosten

Door de toenemende vergrijzing worden steeds meer ouderen afhankelijk van zorg en zullen daardoor de kosten toenemen. Het kabinet wil deze toenemende kosten terugdringen. Ook dreigt er een personeelstekort waarvoor een oplossing moet komen.

Verbetering en vermindering van de langdurige zorg met verblijf

Kwaliteitsverbetering en het aantrekkelijk maken van het vak van verzorgende is het motto om op den duur voldoende en goede zorg te kunnen leveren. Het is de bedoeling dat op termijn alleen de meest kwetsbare ouderen die veel hulp en begeleiding nodig hebben kunnen wonen in een zorglocatie waar ze ook de benodigde zorg kunnen krijgen. Er is extra geld beschikbaar gekomen voor de uitvoering en de verbetering van deze zorg: meer leerlingen zullen worden opgeleid, huidige medewerkers krijgen opleidingen voor specialisaties en er zal meer gebruik worden gemaakt van moderne technieken en communicatiemiddelen (bijvoorbeeld beeldtelefoon).

Meer zorg thuis

Om in een zorglocatie te kunnen wonen, inclusief de benodigde zorg, is een indicatie verplicht. Deze indicatie geeft aan op welke zorg iemand recht heeft. Dit staat omschreven in een zorgzwaartepakket (1 t/m 9). Vanaf zorgzwaartepakket 4 spreken we van zware zorg. Inmiddels heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn aangekondigd dat na 1 januari 2013 de