Pilot beeldschermzorg bij WIJdezorg

“Kwetsbare cliënten en zorgmedewerkers werken samen in een virtueel Team”

WIJdezorg is vorige maand op zorglocatie Rhijndael begonnen met het testen van een nieuw concept: de beeldschermzorg. Dit initatief stelt zorgmedewerkers in staat virtueel contact te maken met thuiszorgcliënten om hen te ondersteunen bij hun zorg. De beeldschermzorg wordt naast het fysieke zorgmoment aangeboden als aanvullende persoonsgerichte zorg. Voordat de pilot van start ging is er een projectgroep samengesteld. Lees hieronder over hun verwachtingen, ervaringen en doelen!

 

Martin Eelderink (coördinator ICT): Hoe is het ontstaan?  Wat is het doel?

‘Hoe kunnen we zorg verlenen op het moment dat we vanwege Covid19 niet bij onze cliënten langs kunnen?’ Dat was de vraag die voorlag. Beeldschermzorg zou dan een oplossing kunnen zijn. Ook daarin heb je vele aanbieders. Maar in deze tijd wil je eigenlijk geen nieuwe leveranciers in huis, of compleet nieuwe implementaties.

Omdat we voor de communicatie onderling al veel gebruik maken van Microsoft Teams en Microsoft een oplossing had bedacht voor virtuele consulten in het ziekenhuis, leek me dat een mooie oplossing.  Er was alleen een maar… het was nog nooit gedaan voor de thuiszorg.  De eerste reactie die we van onze ICT-leverancier kregen was, dan ook, daar is Teams niet voor. Dat is om samen te werken. Maar.. dat is nou juist wat we willen. Samenwerken met onze cliënten aan hun gezondheid op momenten dat langskomen niet de beste oplossing is. Gelukkig hebben we elkaar inmiddels gevonden en staat met behulp van Avantage de oplossing klaar om te gebruiken, waarbij we weten dat het alleen nog maar beter gaat worden!

 

Maaike Otto- van der Geest (wijkverpleegkundige): Wat verwacht jij van beeldschermzorg?

Ik vind beeldschermzorg echt een passende aanvulling op de fysieke zorg. Door het inzetten van beeldschermzorg verwacht ik dat wij de cliënten nog beter tegemoet kunnen komen in hun wensen en zelfstandigheid. Het is een manier om beter in te spelen op de zorgvraag, zoals voor dag- en nachtritme en medicatie-inname. Zo voorzien wij nog beter in persoonsgerichte zorg waar de eigen regie van de cliënt echt voorop staat.

 

Daniëlle Kiele-Wesselius (clustermanager): Wat verwacht jij op de langere termijn?

In deze periode is maar weer duidelijk dat de mogelijkheden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand extra handig zijn. Maar ook voor de langere termijn verwacht ik dat zowel onze cliënten als de zorgverleners de meerwaarde van het inzetten van beeldschermzorg ervaren. Het levert een positieve bijdrage aan het contact tussen beiden, een tijdswinst voor de zorgverleners, en cliënten kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Ik vind het belangrijk om ervoor te zorgen dat de inzet van beeldschermzorg breed gedragen wordt door de hele organisatie. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Wanneer we op al deze niveaus positief tegenover de inzet van beeldschermzorg staan zal dit de implementatie bevorderen.

 

Stephanie Fakkert (adviseur zorginnovatie): Wat vind jij van de kracht van de uitvoering?

De kracht van de uitvoering zit in hem in de samenwerking tussen verpleegkundigen, de thuiszorgteams, clustermanagers en ICT.  Sinds het begin is Maaike Otto van der Geest betrokken, zij heeft de leiding over het daadwerkelijk uitvoeren van beeldschermzorg. Zodoende is er veel contact met de thuiszorgteams, die de verantwoordelijkheid hebben om beeldschermzorg juist in te zetten. Daarnaast werkt ICT aan de technologie voor beeldschermzorg waar de input van zorgmedewerkers in meegenomen wordt. Met elkaar zijn we wekelijks in gesprek en kijken we hoe we elkaar verder kunnen helpen in de pilot beeldschermzorg.

 

Waar staan we nu?

Locatie Rhijndael heeft inmiddels ervaring opgedaan. Daarnaast willen verschillende locaties ook starten, zodoende zijn we samen de voorbereidingen aan het treffen om beeldschermzorg verder in te zetten! We houden jullie op de hoogte. Heb je vragen? Neem dan contact gerust contact op!

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Openstaande subsidieoproepen - ZonMw