Planontwikkeling zorgwoningen en zorglocatie Emmaus

Gemeente Zoeterwoude bereidt op dit moment de planontwikkeling van Bloemenhove Noord voor. Een onderdeel van deze ontwikkeling betreft het voorstel om een nieuw Integraal Kind Centrum te bouwen op de locatie waar nu de zorgwoningen aan de Emmaushof zijn gevestigd. Hierin zouden – als de plannen doorgaan – de 3 basisscholen van Zoeterwoude kunnen worden gevestigd. In het voorjaar wordt hierover uitsluitsel verwacht van de gemeenteraad van Zoeterwoude.

Ter vervanging van de woningen aan de Emmaushof en de Bennebroekweg wenst WIJdezorg nieuwe zorgwoningen te bouwen. De woningen aan de Bennebroekweg voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Inmiddels heeft WIJdezorg een nieuwbouwontwerp voorgelegd aan de gemeente. Verder onderzoekt WIJdezorg op dit moment wat de mogelijkheden zijn om de zorglocatie te vernieuwen of te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat de locatie moet voldoen aan de eisen die worden gesteld als bewoners intensievere behandeling of begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dementie.