Popkoor 50 tinten grijs in Driehof

Dinsdagmiddag15 novemberkwam het popkoor 50 tinten grijs een gastoptreden verzorgen in het restaurant van Driehof.
Een groot aantal koorleden, waaronder ook bewoners van Driehof, lieten hun zangkunsten aan de toeschouwers horen.
Het koor, o.l.v. de heer Ibo van Ingen, zong een repertoire waarin ieder mee kon zingen en zin kreeg om met de voetjes van de vloer te gaan. En liedjes waar men geroerd door raakte én bovenal heerlijk van hebben genoten!