Vaccineren van onze bewoners

Maandag 18 januari is in tien verpleeghuizen in Nederland als proef gestart met de vaccinatie van de verpleeghuisbewoners. Onbekend is nog wanneer de vaccinatie overal plaats gaat vinden en met welk vaccin. Waarschijnlijk wordt hiervoor het vaccin Comirnaty (Pfizer/BioNTech) beschikbaar gesteld.

Vanwege het belang van de vaccinatie streeft WIJdezorg ernaar om op korte termijn te kunnen starten met de procedure voor het vaccineren van alle intramurale cliënten met behandeling.

Daarom heeft WIJdezorg alvast de nodige voorbereidingen getroffen en worden uitnodigingsbrieven en toestemmingsformulieren voor de vaccinatie toegestuurd aan de bewoners met behandeling en/of de wettelijk vertegenwoordigers van deze bewoners.

Bewoners zonder behandeling vallen vooralsnog onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Wel zoekt WIJdezorg naar oplossingen om in samenspraak met de huisartsen en collega-instellingen alle bewoners zo snel mogelijk te kunnen vaccineren.