Missie en bedrijfsfilosofie

In het ondernemingsplan 2014 – 2018 is de missie ‘Samen verantwoordelijk voor goede zorg’ verwoord. In een samenleving waarin we meer de verantwoordelijkheid nemen voor onze gezondheid en elkaar zoveel mogelijk helpen, veranderen de verwachtingen ten aanzien van de medewerkers en WIJdezorg.

WIJdezorg verbindt zich aan deze missie middels drie belangrijke thema’s:

  1. Eigen regie
  2. Nieuwe professionaliteit
  3. Maatschappelijk ondernemerschap


WIJ stimuleren eigen regie

Wij helpen kwetsbare inwoners van de Rijnstreek om zelf sturing te geven aan het leven als zij hulp- of zorgbehoevend zijn. Dit doen we door samen met de cliënt zijn of haar netwerk te betrekken bij de zorg en het welbevinden van de cliënt en na te gaan wat hun mogelijkheden zijn bij de zorg- en dienstverlening.  

WIJ werken aan nieuwe professionaliteit

Via zelfstandig werkende teams in de thuiszorg organiseren medewerkers het directe zorgproces geheel zelfstandig zodat ze zich kunnen concentreren op het samen met de cliënt en de mantelzorger organiseren van de zorg- en ondersteuningswensen.

WIJ bieden wooncomfort op hoog niveau

Samen met partners binnen zorg en welzijn ontwikkelen wij aantrekkelijke voorzieningen om de wijkfunctie waar te maken, inloop, ontmoeting, begeleiding bij dementie of andere vraagstukken die ouderen bezig houden.

WIJ zijn maatschappelijke ondernemers

WIJdezorg ziet voor zichzelf een maatschappelijke taak weggelegd, zoals het creëren van werkgelegenheid, woonmogelijkheden en welzijn. WIJdezorg leidt zorgprofessionals op,  maar biedt ook mogelijkheden tot het opdoen van werkervaring. Ze maakt hier afspraken over met samenwerkingspartners en de gemeenten in de Rijnstreek.

WIJ bestaan uit zeven locaties

WIJdezorg biedt in en vanuit haar zeven zorglocaties in de gemeenten Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Zoeterwoude woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen en andere zorgvragers.

Locaties:
- Aarhoeve (Langeraar);
- Driehof (Hazerswoude Dorp);
- Emmaus (Zoeterwoude);
- Jacobus (Oude Wetering);
- Rhijndael (Koudekerk aan den Rijn);
- Woudsoord (Woubrugge)
- Nieuwkoop (Nieuwkoop)