Vernieuwing vastgoed

Mooie zorglocaties 
Zes van de zeven locaties van WIJdezorg zijn vernieuwd door renovatie of nieuwbouw. In gemeente Alphen aan den Rijn zijn dat de locaties Driehof (Hazerswoude Dorp) en Rhijndael (Koudekerk aan den Rijn), in gemeente Nieuwkoop Aarhoeve (Langeraar) en locatie Nieuwkoop, in gemeente Kaag en Braassem locatie Jacobus (Oude Wetering) en in gemeente Zoeterwoude locatie Emmaus (Zoeterwoude Dorp). Op termijn is ook de vernieuwing van Woudsoord gepland. Door vernieuwing van alle zorglocaties kan WIJdezorg wonen met intensieve verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling bieden aan ouderen met lichamelijke beperkingen en aan ouderen met dementie (psychogeriatrische en somatische zorg met behandeling). Ook kunnen inwoners tijdelijk verblijven in één van de zorglocaties.
kopgevel aarhoeve 1
Zorgwoningen in de buurt van de zorglocaties
Om meer ouderen en inwoners van de Rijnstreek die zorg nodig hebben thuis te kunnen laten wonen, heeft WIJdezorg recent in de gemeente Zoeterwoude een modern woonzorgcomplex ontwikkeld met groepswoningen en moderne zorgwoningen. In Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem beschikt WIJdezorg over moderne zorgwoningen. Zo gewoon mogelijk wonen is het uitgangspunt in een woning die geschikt is om zorg op maat te kunnen krijgen.

De zorglocaties zijn dorpssteunpunten
De zorglocaties liggen op unieke locaties dichtbij de dorpskernen en functioneren daardoor als dorpssteunpunt; ze zijn een ontmoetingsplaats voor bewoners, familie en dorpsgenoten. Alle locaties beschikken over een kleinschalige (à la carte) restauratieve voorziening met een (compacte) keuken. Op die manier worden ook activiteiten in de wijken gefaciliteerd door het bieden van de mogelijkheid tot ontmoeting en maaltijdservice.

Dorpssteunpunten bieden Zorg Thuis
De dorpssteunpunten vervullen een belangrijke functie voor ouderen die thuis blijven wonen. Ze zijn de uitvalsbasis voor de wijkteams van Zorg Thuis en er wordt dagopvang geboden. Het programma van de dagopvang is gericht is op het plezierig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Er wordt nauw samengewerkt met bewoners (vrijwilligers), mantelzorgers, gemeenten, woningcorporaties, collega-zorgaanbieders en welzijnsorganisaties om het zo aangenaam en lang mogelijk zelfstandig blijven wonen mogelijk te maken.