Zorgvernieuwing

Gastvrijheid en kwaliteit

Gastvrijheid, oftewel hospitality, is de rode draad bij alle activiteiten en initiatieven die WIJdezorg ontwikkelt. Op die manier willen we nog beter inspelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Versterking van hospitality vindt onder meer plaats door extra aandacht te besteden aan vaktraining en competentieontwikkeling bij onze medewerkers.

Kwaliteit is de basis van het kwaliteitssysteem PREZO (Prestaties in de Zorg). Daarbij is de gemeten tevredenheid van klanten de belangrijkste input voor verbeteringen en verbeterplannen op het gebeid van het welbevinden, gezondheid, participatie en wooncomfort.  

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

WIJdezorg werkt actief aan het bieden van zorg via kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. In onze visie is het belangrijk dat de zorg voor deze groep zich richt op het behoud van de eigen levensstijl. In onze kleinschalige woongroepen (7-14 personen) leven bewoners zoveel mogelijk zoals zij thuis gewend waren, in een huiselijke omgeving met respect voor hun privacy. Momenteel biedt WIJdezorg mogelijkheden voor kleinschalig wonen in de zorglocaties Driehof (Hazerswoude Dorp), Rhijndael (Koudekerk aan den Rijn), Nieuwkoop, Emmaus (Zoeterwoude) en Aarhoeve (Ter Aar).

Hervormingen in de langdurige zorg

Met ingang van 2015 verandert de organisatie van de zorg. De belangrijkste veranderingen zijn:

1. Ondersteuning thuis is een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagverzorging en huishoudelijke hulp. Deze ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

2. Verpleging en verzorging thuis maken onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden van verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. Voorheen werd dit via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten geregeld. Deze zorg valt nu onder de Zorgverzekeringswet.

3. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben, omdat ze ernstige zintuigelijke, lichamelijke of psychische aandoeningen hebben (zoals dementie). Deze zorg valt onder nieuwe Wet landurige zorg (voorheen AWBZ).

Soms kunnen mensen met de genoemde beperkingen toch nog thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat ze een partner of andere mantelzorger hebben die toezicht houdt. Daarom biedt de Wlz ook verschillende mogelijkheden om thuis te blijven wonen. Dat kan met een:

Volledig pakket thuis. Met een VPT krijgt u thuis, in de nabije omgeving van een zorginstelling, thuiszorg. Het kan niet gecombineerd met een PGB en er is één zorgaanbieder.

Modulair pakket thuis. Met een MPT kunnen cliënten kiezen om alleen bepaalde delen (modules) van het 'pakket thuis' als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Voor 2015 geldt dat er geen maaltijden en geen hulp in het huishouden in het pakket zitten. Een MPT kan gecombineerd worden met een PGB, er zijn verschillende zorgaanbieders mogelijk.