EmmausNieuws

terug naar Emmaus

Emmaus Nieuws

Zondag 30 september vieren we in Emmaus de DAG van de OUDEREN

25 september 2012
Om 14.30 uur bent u van harte welkom bij een gezellige middag met drankje en hapjes en een optreden van de BERCKENOOTJES 'De Berckenootjes' bestaan uit Diny en Ber Van den Bercken. Zij zingen de liedjes die het publiek graag wil horen en bij vele ouderen de herinnering uit vroegere tijd oproept maar ook tot de verbeelding spreekt. Het repertoire bestaat uit 'Oude schoolliedjes', liedjes uit 'De Vijftig- en Zestiger' jaren en ook leuke eigentijdse liedjes. Niet bewoners betalen Û 2,- Adres: EMMAUS Bennebroekweg 1 te Zoeterwoude dorp. Tel; 071-5809203
Lees verder

Ouderenzorg in beweging!

19 september 2012
In ons blad WIJ 5 van december 2010 hebben wij u de plannen van het regeerakkoord 2012 2015 geschetst. Nu, bijna twee jaar later, lijkt het ons goed u te informeren over wat we er in de praktijk van gaan merken. Bovendien zijn door de val van het kabinet in april van dit jaar een aantal te nemen beslissingen over de ouderenzorg vooruit geschoven. Wat staat ons allemaal te wachten? Vergrijzing en kosten Door de toenemende vergrijzing worden steeds meer ouderen afhankelijk van zorg en zullen daardoor de kosten toenemen. Het kabinet wil deze toenemende kosten terugdringen. Ook dreigt er...
Lees verder

De najaarsmarkt op 8 september in Emmaus was wederom een groot succes!

19 september 2012
Dankzij het prachtige weer, het gevarieerde aanbod aan kramen en activiteiten en de geweldige inzet van een flink aantal vrijwilligers kon de dag niet meer stuk. Er werd flink gesnuffeld tussen de oude spullen en de stapels boeken, menig afdankertje kreeg weer een nieuwe bestemming. Bij alle kramen was volop belangstelling, echt voor elk wat wils. Het potten draaien op een draaischijf is iets wat je niet dagelijks ziet en dat geldt ook voor de andere oude ambachten zoals wol spinnen, manden vlechten en houtsnijwerk. Verder was het genieten van de belegde broodjes of de poffertjes, een heerlijk kopje koffie...
Lees verder

De kwaliteit van de hulp in de huishouding van WIJdezorg scoort hoger dan die van andere aanbieders in Zoeterwoude!

12 september 2012
Dat blijkt uit de onlangs gehouden kwaliteitsmeting onder 49 klanten die hulp in de huishouding van WIJdezorg ontvangen. Het rapportcijfer van WIJdezorg is een 8.3. Het gemiddelde rapportcijfer van inwoners uit Zoeterwoude die hulp in de huishouding van een andere zorgaanbieder of bedrijf ontvangen is een 8.0. De kwaliteit van de schoonmaak krijgt het cijfer 7.9 dat is even hoog als die van de andere aanbieders. Echter, WIJdezorg scoort hoger ten aanzien van de onderstaande onderwerpen: WIJdezorg Andere aanbieders De vriendelijkheid van de huishoudelijke hulp 8.5 8.4 De vervanging bij ziekte en vakantie van uw hulp 7.8 7.5 Tijdige melding...
Lees verder

Najaarsmarkt, zaterdag 8 september 2012

4 september 2012
10.00 - 16.00 uur Gezellige braderie met Grote Rommelmarkt En verder: Viskraam Poffertjes Boekenkraam Diverse goede doelen Rozen, bloemen, planten Hobby materialen, kaarten Sieraden en accessoires Schoonheidsproducten Fair-trade artikelen Demonstratie wol spinnen Koek- en taart verloting En....het Rad van Avontuur met prachtige prijzen! De opbrengst van diverse kramen is bestemd voor een goed doel, nl. de aanleg van een activiteitenplein buiten bij Emmaus. Hier kunnen bewoners en omwonenden zich actief bezig houden met bewegen op diverse apparaten en b.v. jeu de boules. De opbrengst zal deels worden verdubbeld door Premieplan OUDERENFONDS. Parkeerterrein Emmaus Bennebroekweg 1 te Zoeterwoude Dorp. Tel. 071-5809203
Lees verder

Emmaus opent twee nieuwe ontmoetingsruimten

4 april 2012
Op 4 april heeft de locatiemanager van Emmaus twee extra ontmoetingsruimten voor haar bewoners, familieleden en mantelzorgers geopend. Deze vernieuwing op de eerste en de tweede etage is mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en medewerkers die de jaarlijkse najaarsmarkt organiseren. Deze druk bezochte markt wordt altijd in september gehouden op het terrein rond Emmaus. Op verzoek van de manager wonen, de heer Willem van Kuyk, heeft de 'Stichting Ouderenfonds' de opbrengst van deze markt verdubbeld. Dit fonds ondersteunt projecten die de participatie van ouderen bevorderen. De twee nieuwe ontmoetingsruimten zijn geschikt om kleinere activiteiten te organiseren, verjaardagen te...
Lees verder

WIJdezorg biedt: 24 uur per dag zorg thuis

21 februari 2012
WIJdezorg biedt inwoners van de Rijnstreek 24 uur per dag de mogelijkheid tot verzorging en verpleging thuis. De Zorg Thuisteams van WIJdezorg, die deze zorg overdag en 's avond leveren, worden met ingang van 1 maart a.s. ondersteund door een mobiel nachtteam. Dit team, bestaande uit ervaren verpleegkundigen en verzorgenden van WIJdezorg, zijn elke nacht vanaf 23.00 uur paraat. Gepland en ongeplandNet als de Zorg Thuisteams bieden de mobiele nachtteams geplande en ongeplande zorg en verpleging bij de cliÔnten thuis. Bij geplande zorg komt de medewerker van het mobiele nachtteam op een afgesproken tijdstip op bezoek om de cliÔnt te...
Lees verder

Planontwikkeling zorgwoningen en zorglocatie Emmaus

21 februari 2012
Gemeente Zoeterwoude bereidt op dit moment de planontwikkeling van Bloemenhove Noord voor. Een onderdeel van deze ontwikkeling betreft het voorstel om een nieuw Integraal Kind Centrum te bouwen op de locatie waar nu de zorgwoningen aan de Emmaushof zijn gevestigd. Hierin zouden - als de plannen doorgaan - de 3 basisscholen van Zoeterwoude kunnen worden gevestigd. In het voorjaar wordt hierover uitsluitsel verwacht van de gemeenteraad van Zoeterwoude. Ter vervanging van de woningen aan de Emmaushof en de Bennebroekweg wenst WIJdezorg nieuwe zorgwoningen te bouwen. De woningen aan de Bennebroekweg voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Inmiddels...
Lees verder

WIJdezorg scoort hoog als erkend leerbedrijf

14 februari 2012
WIJdezorg scoort hoog als erkend leerbedrijf in vergelijking met het landelijk branchegemiddelde binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit blijkt uit de eerste uitslag van de analyse door Calibris; het kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport. De analyse heeft betrekking op de organisatie van de Beroepspraktijk Vorming van heel WIJdezorg afgezet tegen het landelijk branche gemiddelde. Aantoonbare kwaliteit WIJdezorg Branche BPV beleid 9,6 7,0 Organiseren BPV 8,9 6,9 Werving en selectie 10,0 7,2 Begeleiding op de BPV-plaats 9,6 7,6 Afstemming Leerbedrijf - Onderwijsinstelling 7,8 7,3 Gewogen gemiddelde 9,2 7,2
Lees verder

Medewerkers bezoeken theatervoorstelling WIJ luisteren

11 december 2006
WIJdezorg stelt de cli‘nt centraal WIJdezorg biedt haar cli‘nten persoonlijke zorg en service, die aansluit op hun individuele leefstijl en woonomgeving. Het scholingsprogramma ÔWIJ luisterenÕ helpt leidinggevenden en medewerkers om zo goed mogelijk in te spelen op ieders wensen en behoeften. Voor WIJdezorg is hospitality Ð gastvrijheid Ð een belangrijke doelstelling. In ons nieuwe kwaliteitsysteem PREZO (PREstaties in de ZOrg) ligt de nadruk op de ervaring en de beleving van de individuele cli‘nt. Vanuit vier verschillende domeinen - lichamelijk welbevinden, woon/leefklimaat, participatie en mentaal welbevinden - bekijken we wat de cli‘nt wil en wat hij nodig heeft. Al die informatie...
Lees verder