Nieuwbouw Zoeterwoude

Nieuwbouw Zoeterwoude

Update inschrijvingen per 1 september 2020

Aanmelden voor een appartement was mogelijk tot 1 september 2020. We hebben inmiddels 77 aanmeldingen ontvangen. Het toewijzen van de 54 appartementen heeft inmiddels plaatsgevonden.  In de week van 21 september is iedereen die zich heeft aangemeld geïnformeerd d.m.v. een brief.

Nb. Mocht u zich nog willen inschrijven voor één van de 54 appartementen in de Eendracht, dit is ook na 1 september 2020 mogelijk. U komt dan op de wachtlijst te staan.

Eendracht

Momenteel is de laatste periode aangebroken voor de bouw van woongebouw Eendracht. Eind 2020 zal de oplevering plaatsvinden. Deze 54 energiezuinige huurappartementen in het centrum van Zoeterwoude-Dorp bevinden zich in het Groene Hart tussen Leiden en Zoetermeer en heeft alle voorzieningen in de buurt.

Woongebouw Eendracht bevindt zich direct naast het dorpscentrum en zorglocatie Emmaus. Behalve een leuk restaurant biedt Emmaus diverse voorzieningen, bijvoorbeeld een wasserette, een kapsalon en een biljart. Ook kan er vanuit Emmaus thuiszorg worden verleend. Het woongebouw bevindt zich in Zoeterwoude-Dorp tussen brede school De Buitenplaats, zorglocatie Emmaus en de Verlaatweg.

Brochure

Om u van complete informatie te voorzien van alle aangeboden appartementen, heeft WIJdezorg een brochure uitgebracht. De online brochure kunt u hier downloaden. Voor de mobiele versie klik hier.

Inschrijving

Heeft u de brochure bekeken en bent u geïnteresseerd in een van de woningen? Dan kunt u zich aanmelden. De te nemen stappen hiervoor zijn als volgt:

  1. Download het aanmeldformulier
  2. Print dit formulier uit
  3. Vul deze naar volledigheid in en let goed op of alle vereiste documenten bijgevoegd zijn
  4. Scan het formulier in
  5. Mail het ingevulde formulier en vereiste documenten rechtstreeks naar aanmeldeneendracht@wijdezorg.com

Per post

U kunt ook het ingevulde formulier en vereiste documenten per post verzenden. Het adres is als volgt:

WIJdezorg
t.a.v. aanmeldingen Eendracht
Postbus 66
2380 AB  Zoeterwoude

LET OP: Het is niet toegestaan om de bouwplaats te betreden.