Huishoudelijke hulp toelage

In 2015 en 2016 ontvangt de gemeente Alphen aan den Rijn extra geld van de rijksoverheid voor een huishoudelijke hulp toelage. Hiermee wil de rijksoverheid de vraag naar huishoudelijke hulp stimuleren om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. De huishoudelijke hulp toelage kan aanvullend op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning ingezet worden voor inwoners die tot de Wmo-doelgroep behoren. Deze inwoners betalen dan maar € 10,00 voor een uur huishoudelijke hulp. De gemeente betaalt het resterende bedrag van € 12,50 bij uit de huishoudelijke hulp toelage.

 

Behoud werkgelegenheid

Als gevolg van de rijkskorting op het budget voor de huishoudelijke verzorging neemt de werkgelegenheid binnen de huishoudelijke ondersteuning af. Met de inzet van de huishoudelijke hulp toelage verwacht de gemeente in 2015 en 2016 ongeveer 20 fte aan werkgelegenheid te kunnen behouden binnen de huishoudelijke ondersteuning.

Voor wie is de regeling?

De huishoudelijke hulp toelage is een tijdelijke aanvulling op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Inwoners die tot de Wmo-doelgroep behoren, kunnen gebruik maken van de huishoudelijke hulp toelage. Het gaat om:

  • mantelzorgers woonachtig in de gemeente die vanwege hun mantelzorgtaken zwaar belast zijn en niet (voldoende) toekomen aan huishoudelijke taken,
  • inwoners die gebruik maken van andere Wmo-voorzieningen,
  • inwoners die voor bepaalde resultaten binnen de huishoudelijke ondersteuning geen toegang tot de maatwerkvoorziening hebben gekregen, kunnen de toelage gebruiken voor deze resultaten en
  • inwoners die zelf afzien van ondersteuning op grond van de Wmo 2015 in verband met de hoogte van de daarvoor verschuldigde eigen bijdrage.

 

Hoe werkt de regeling?

Inwoners die tot de Wmo-doelgroep behoren, kunnen met een Wmo-beschikking of een door Participe af te geven toegangsbewijs gebruik maken van de huishoudelijke hulp toelage. Hiervoor kunnen deze inwoners terecht bij een door de gemeente gecontracteerde aanbieder van huishoudelijke ondersteuning. De aanbieder vraagt per uur huishoudelijke hulp € 10,00 aan de inwoner. Het resterende bedrag van € 12,50 ontvangt de aanbieder uit de huishoudelijke hulp toelage.

Het is geen openeinderegeling

De huishoudelijke hulp toelage is geen openeinderegeling. In 2015 en 2016 is een beperkt bedrag beschikbaar. Vanaf 2017 moeten inwoners deze aanvullende vorm van huishoudelijke hulp volledig zelf betalen. Dit staat los van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning die beschikbaar blijft voor inwoners die dat echt nodig hebben.