23 mei Alzheimer Café Kaag en Braassem / Nieuwkoop

Maandagavond 23 mei 2022: Alzheimer Café Kaag en Braassem/Nieuwkoop in De Ontmoeting in Leimuiden.

Het thema deze avond is: Ondersteuning voor cliënt en mantelzorger.
Ondersteuning op allerlei terreinen van het dagelijks leven is op den duur nodig. Een casemanager vertelt welke mogelijkheden er zijn in de thuissituatie. Met het accent op dagbesteding.

Het Alzheimer Café is voor iedereen die te maken heeft met dementie.
De avonden zijn bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en overige belangstellenden.
Het programma begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

De toegang is vrij, wel graag van tevoren aanmelden via de mail.

Voor Kaag en Braassem                                           Voor Nieuwkoop
Rettie Bentvelsen       06 – 511 03 212                     Thécla Ammerlaan   06 – 182 49 166
R.Bentvelsen@dedriemaster.nu                               T.Ammerlaan@tomindebuurt.nl