Cliëntenraad

Cliëntenraad WIJdezorg

Het doel van de lokale cliëntenraad is stabiliteit in en rondom de zorglocatie voor de cliënten, waardoor er een veilige en rustige omgeving voor de cliënten is.

Dit geldt voor alle cliënten van de zorglocatie. Dat zijn de bewoners, thuiszorgcliënten en OCD-bezoekers.

De lokale cliëntenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) het managementteam van de zorglocatie over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

In een aantal situaties heeft WIJdezorg instemming nodig van de lokale cliëntenraad. Onder andere voor zaken die te maken hebben met algemeen persoonlijke leef- en woonkwaliteit. Bijvoorbeeld voor zaken m.b.t. veiligheid en hygiëne is deze instemming nodig van de lokale cliëntenraad. Ook bij ingrijpende veranderingen van de leef- en woonomgeving van de bewoners is instemming van de lokale cliëntenraad nodig.

Centrale Cliëntenraad

Eén lid uit de cliëntenraad heeft zitting in de centrale cliëntenraad van WIJdezorg. Hier worden vooral algemene organisatorische zaken en bedrijfsvoering WIJdezorg-breed met de bestuurder en clustermanagers besproken.

Bijeenkomsten van de lokale cliëntenraad van de zorglocatie, circa vijf per jaar, zijn voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers altijd bij te wonen.

Contact met de lokale cliëntenraad krijgt u via dit [contactformulier] of via de mail. Klik hieronder op de locatie voor de betreffende informatie:
cliëntenraadaarhoeve@wijdezorg.com
cliëntenraaddriehof@wijdezorg.com
cliëntenraademmaus@wijdezorg.com
cliëntenraadjacobus@wijdezorg.com
cliëntenraadnieuwkoop@wijdezorg.com
cliëntenraadrhijndael@wijdezorg.com
cliëntenraadwoudsoord@wijdezorg.com

De lokale cliëntenraad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van WIJdezorg, de gemeenschappelijke belangen van de betrokken cliënten van de locaties.

De centrale cliëntenraad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van WIJdezorg, in het bijzonder de gemeenschappelijke en algemene belangen van de betrokken cliënten van de locaties van WIJdezorg waarvoor de vertegenwoordigde cliëntenraden zijn ingesteld.

Samenstelling lokale cliëntenraad

De lokale cliëntenraad bestaat uit minimaal drie leden en maximaal zeven leden. Bij drie leden is de samenstelling in ieder geval een lid namens de intramurale zorg, een lid namens de extramurale zorg en een namens de intra- of extramurale zorg. Indien de samenstelling bestaat uit vier leden of meer dan is deelname van een algemeen lid mogelijk, bij toename van het aantal leden kan het aantal algemene leden maximaal twee zijn. Algemene leden zijn: personen met een aantoonbare affiniteit met de doelgroep.

Lid van de lokale cliëntenraad kunnen worden:

  • cliënten
  • eerste contactpersonen van cliënten
  • eerste contactpersonen van gewezen cliënten
  • naasten, familie, mantelzorgers van cliënten
  • personen met een aantoonbare affiniteit met de doelgroep

De centrale cliëntenraad bestaat uit maximaal acht leden; zeven namens de zeven lokale cliëntenraden en een onafhankelijke voorzitter.
Door en uit de cliëntenraad van elke locatie wordt een lid voor benoeming tot lid van de centrale cliëntenraad voorgedragen.

Vergaderingen

De CCR vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder. De lokale cliëntenraden vergaderen minstens vier keer per jaar in de week aansluitend aan de CCR-vergaderingen.

 

Contactformulier Cliëntenraad

  • De cliëntenraad wil graag zo goed mogelijk inspelen op de wensen en behoeften van haar cliënten. Heeft u een vraag of wilt u bijvoorbeeld met een van de leden van de cliëntenraad in contact komen? Dan kunt u het onderstaande formulier invullen en wij helpen u graag verder.