Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VVT

De belangrijkste afspraken over de zorg die u van ons krijgt, leggen we schriftelijk vast in onze algemene voorwaarden. Deze zijn opgesteld door onze brancheorganisatie ActiZ.

In de voorwaarden staat informatie over uw rechten en plichten als cliënt en die van WIJdezorg als uw zorgaanbieder. De algemene voorwaarden bestaan uit een algemene module en uit verschillende bijzondere modulen. De algemene module is altijd op u van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere modulen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. In de welkomstbrief die u van ons heeft ontvangen staat beschreven welke bijzondere module op uw zorg van toepassing is.
De Algemene Voorwaarden VVT en de bijzondere modulen kunt u hieronder downloaden.

 

Algemene voorwaarden 2022:

Algemene module
Bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw)
Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)
Bijzondere module Wijkverpleging
Bijzondere module zorg met verblijf (Wlz)
Bijzondere module Wzd