Cliëntenraad van Rhijndael is op zoek naar een enthousiast nieuw lid

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en vertegenwoordigt de belangen van de bewoners van Rhijndael en de inwoners die thuiszorg en dagbesteding ontvangen vanuit Rhijndael. Samen met de clustermanager doet de cliëntenraad er alles aan om het welzijn van en de zorg voor de bewoners van Rhijndael zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. Cliëntenraadsleden hoeven niet direct betrokken te zijn bij Rhijndael. Wel wordt interesse in en affiniteit met de ouderenzorg gevraagd. Heeft u o.a. beleidsmatige interesse en/of ervaring en kunt u zich inleven in de belangen van cliënten van een zorginstelling? Dan is de cliëntenraad misschien wat voor u!

De rol van de cliëntenraad Rhijndael
In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd en geregeld op welke manier de cliëntenraden de belangen van de cliënten behartigen. Onder andere door het gevraagd en ongevraagd adviseren van de clustermanager van Rhijndael en de bestuurder van WIJdezorg. De aandacht van de cliëntenraad richt zich op het toezicht houden op hoe de bewoners en zorgontvangers van Rhijndael de kwaliteit van de begeleiding en zorg waarderen. Leden van de cliëntenraad denken o.a. mee over zaken als bejegening, eten en drinken, welzijn en veiligheid.

Nieuw lid cliëntenraad Rhijndael gezocht
De cliëntenraad van Rhijndael in Koudekerk is op zoek naar een enthousiast nieuw cliëntenraadslid. In het bijzonder iemand met enig bestuurlijk inzicht en met affiniteit voor de navolgende onderwerpen:
• heeft beleidsmatige interesse en/of ervaring in de zorg
• kan zich inleven in de belangen van de cliënt, maar kan ook voldoende afstand bewaren en weet hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie
• beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden
• heeft in verband met de uitvoering van de functie de bereidheid om zich de informatie over medezeggenschap eigen te maken en deel te nemen aan voorhanden zijnde workshops, cursussen en scholing

Interesse?
Heeft u interesse om lid te worden van de cliëntenraad van Rhijndael, reageer dan op deze oproep. Voor meer informatie, neem gerust contact op met Piet Smit, voorzitter cliëntenraad Rhijndael. Contactgegevens: crrhijndael@gmail.com of telefonisch 071-3414727 of 06-546 66 456.