Corona

WIJdezorg volgt het advies van het RIVM en de Rijksoverheid. Dat betekent dat we maatregelen nemen om te voorkomen dat het coronavirus zich onder bewoners en medewerkers verspreidt.

Algemene richtlijnen
Voor een ieder die op bezoek wil komen bij een bewoner van WIJdezorg gelden de algemene basisregels:

 • Heeft u klachten zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid, koorts of plotseling verlies van smaak of reuk? Blijf thuis
 • Heeft u iemand in de naaste omgeving die besmet is met het coronavirus; blijft u dan thuis
 • Heeft u zelf een besmetting met het coronavirus gehad, dan dient u ten minste 7 dagen klachtenvrij te zijn, voordat u op bezoek kunt komen
 • Was of desinfecteer regelmatig uw handen

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en Verenso (Beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde) ten aanzien van het preventief gebruik van mondneusmaskers, zodat wij zorgvuldig rekening blijven houden met de veiligheid en welzijn van onze bewoners, medewerkers en bezoekers. Wij vertrouwen erop dat u zich tijdens uw bezoek aan de door de RIVM gestelde maatregelen houdt.

Hieronder vindt u de actuele informatie met betrekking tot bezoek:

Bezoekregeling
Op dit moment gelden de volgende algemene bezoekregels:

 • Iedere bewoner kan regulier en onbeperkt bezoek ontvangen
 • U draagt tijdens het hele bezoek een chirurgisch mondneusmasker
 • Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren bij de desinfectiezuil
 • Tijdens het bezoek blijft u op het appartement van uw dierbare of maakt u gebruik van het restaurant, of gaat naar buiten
 • Kom niet op bezoek als u klachten heeft, zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid, koorts of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Voor het bezoeken van de restaurants in onze locaties is het niet nodig om het coronatoegangsbewijs te kunnen overleggen
 • In het restaurant kunt u uitsluitend, met uitzondering van de locatie Nieuwkoop, met pin betalen
 • U kunt, wanneer uw naaste in de huiskamer is, mevrouw/meneer daar ophalen en meenemen naar het appartement, restaurant, of naar buiten om te wandelen. Houd uw aanwezigheid in de huiskamer zo kort mogelijk en houd ook hier de afstand in acht naar de overige bewoners

Let op: de geldende bezoekregeling kan bijvoorbeeld door een test of besmetting per locatie of afdeling verschillen.

Geef het door als u klachten krijgt:
Wanneer u na het bezoek klachten zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid of koorts krijgt, wilt u ons dit dan laten weten zodat wij uw naaste ook extra in de gaten kunnen houden.

Samen verantwoordelijk
Wij willen blijven benadrukken dat ons er alles aan gelegen is om de maximale veiligheid te garanderen voor al onze bewoners, medewerkers en ook voor u als bezoeker. Alle maatregelen zijn weloverwogen en we handelen met uiterste zorgvuldigheid. Daarom doen wij een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om u aan de voorschriften en maatregelen te houden. Als op enig moment blijkt dat besmetting(en) met het coronavirus toenemen (ook landelijk), of dat er grote onrust bij bewoners, bezoekers of zorgmedewerkers ontstaat, dan zullen we helaas toch weer moeten besluiten de maatregelen aan te scherpen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit scenario wordt voorkomen.

En verder

 • Er is binnen WIJdezorg een speciaal team actief wat contact heeft om de ontwikkelingen te volgen. Naast dit interne overleg neemt WIJdezorg deel aan diverse externe overleggen, waaronder met andere bestuurders in de VVT, AVANT
 • Bij het bepalen van het beleid volgt WIJdezorg het beleid van de RIVM, de GGD en de brancheorganisaties
 • Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de actuele richtlijnen en instructies van het RIVM en de GGD
 • Alle medewerkers van ondersteunende diensten werken thuis als het kan en op kantoor als het nodig is