Goede zorg wordt beloond met GOUD!

WIJdezorg heeft het gouden keurmerk PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en PREZO Hulp bij het huishouden ontvangen. Met het behalen van deze keurmerken laten wij zien dat we staan voor verantwoorde zorg en hulp bij huishouden van hoge kwaliteit.

PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 2017 is gebaseerd op een hedendaagse visie op kwaliteitstoetsing, op vigerende wet- en regelgeving, branchenormen en op het vernieuwde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. PREZO staat voor PREstaties in ZOrg.

Anderhalve week lang kwamen de auditoren in oktober 2018 bij WIJdezorg op bezoek.
PREZO kijkt naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan onze cliënten. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken?

Tijdens de audit werd er o.a. gesproken met de cliënten, diens vertegenwoordigers, de cliëntenraden, de vrijwilligers en de medewerkers. Er werd zo een compleet beeld verkregen van wat de organisatie heeft afgesproken en zegt te doen en dat dit ook in de praktijk zo wordt uitgedragen en ervaren.

Vanuit de auditoren was een veelgehoorde opmerking: “WIJdezorg is een warme organisatie die erg open en transparant is”.

De audit wijst uit dat onze cliënten tevreden zijn, dat wij onze prestaties voor onze cliënten structureel verbeteren, dat wij verantwoorde zorg bieden, voldoen aan de eisen die de branche stelt, en dat wij een verantwoord ondernemer zijn die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

WIJdezorg ziet het behaalde goud als erkenning. Een compliment in deze roerige tijden waarin “de zorg” niet altijd positief in het nieuws komt. Uiteraard willen wij het gouden keurmerk waardig blijven en gaan we zeker niet achterover leunen……maar TROTS zijn we wel!