Heiwerk nieuwbouw gereed

We houden u graag op de hoogte over onze nieuwbouw. De volgende mijlpaal hopen wij maandag 30 september 2019 te bereiken, namelijk “heiwerk gereed”. Concreet betekent dit dat wij die dag ook zullen starten met het afvoeren van de boorstelling met speciaal transport. In verband met de omvang zal de Verlaatweg moeilijker bereikbaar zijn. Voor de goede orde kunnen wij nog melden dat wij uiteraard ook Gemeente Zoeterwoude op de hoogte hebben gebracht van onze handelingen. Technisch willen wij u nog graag meenemen in wat wij precies hebben gedaan …
We hebben de afgelopen drie weken bijna 300 palen gemaakt van het type DPA-boorpalen. Wat zijn DPA-boorpalen?
DPA-boorpalen zijn zogenaamd in de grond gevormde palen. Dit betekent dan ook dat de hoogte van het zandpakket waarop de boorstelling staat, gelijk is aan de bovenkant van de paal. Na het boren van de palen wordt het zand tussen de palen verwijderd tot de onderkant van de (toekomstige) funderingsbalk. Onderstaand de stappen van het DPA-systeem.

Stap 1. Het boren van de palen met een stalen holle buis.
Stap 2. Het bereiken van de boor in de vast zandlaag.
Stap 3. Op basis van de kracht waarmee de buis in de vaste laag komt, zal worden bepaald hoe diep er geboord gaat worden.
Stap 4. De holle buis wordt gevuld met beton en wordt terug naar boven getrokken.
Stap 5. Er wordt metalen wapening aangebracht in de holle buis waarna deze verder wordt gevuld met beton.
Stap 6. De holle buis wordt volledig uit de grond getrokken. De hoeveelheid beton is precies afgestemd op de volledige inhoud van de buis en wordt bepaald door de man die bij de boorstelling staat.
Stap 7. De gewapende boorpaal is gereed, maar mag past belast worden na een x-aantal dagen. Dit wordt bepaald door de constructeur van het project. Ook wordt de wapening vrij gehakt zodat deze tezamen met de wapening van de funderingsbalken één geheel gaat vormen.

Voor de komende weken ziet onze planning er als volgt uit:

  • Week 39 – start grondwerkzaamheden
  • Week 40 – afvoeren boorstelling en start funderingswerkzaamheden
  • Week 41/42/43 – funderingswerkzaamheden
  • Week 44 – eerste begane grond vloer