Informatie coronavirus, update 19 maart 2020

In onze huizen wonen mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom zien we ons genoodzaakt om steeds verdergaande maatregelen te treffen om te voorkomen dat het virus zich onder bewoners en medewerkers verspreidt. Met dit bericht willen wij u informeren over de maatregelen in het vervolg op de eerdere berichtgeving van 16 maart jl. Onderstaande maatregelen gelden tot en met 6 april 2020:

Alle locaties zijn vanaf heden ook voor bezoek gesloten!

  • Voor bewoners betekent dit dat zij geen bezoek kunnen ontvangen. Ook kunnen bewoners niet zelf de locatie verlaten of op stap met hun naasten. Wel is er bij iedere locatie mogelijkheid om een frisse neus te halen op een terras of binnentuin.
  • Voor naasten betekent dit dat zij per direct niet meer op bezoek kunnen komen bij hun naaste. Dit betekent ook dat zij hun naasten niet meer mogen ophalen voor een uitje. Als dat wel gebeurt, heeft dit tot gevolg dat hun naaste de komende periode niet meer kan terugkeren naar onze locatie, omdat de kans op besmetting van andere bewoners of zorgmedewerkers te groot is.
  • Het blijft wel mogelijk om spullen, zoals bijvoorbeeld de was, langs te brengen bij de locaties. Dagelijks kunt u deze tussen 9.00 – 16.00 uur afleveren bij de ingang van de locatie.

Dit is een ingrijpende maatregel. Dat realiseren wij ons heel goed. Helaas is deze noodzakelijk om bewoners van onze locaties én onze zorgmedewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Het gaat niet alleen om de gezondheid van uw naaste, maar om de gezondheid van alle bewoners en zorgmedewerkers die bij ons wonen en werken. Wij vragen u om op een andere manier contact te leggen met elkaar, bijvoorbeeld telefonisch.

Uiteraard geldt er op deze regel een uitzondering. Als het vanwege de gezondheid van een bewoner toch noodzakelijk is dat er een naaste langskomt, neemt een zorgmedewerker zelf contact op met de eerste contactpersoon. Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen, waarvan wij begrijpen dat ze ingrijpend zijn.

Verdere communicatie
Er is een speciaal crisisteam binnen WIJdezorg dat alle nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten houdt. Omdat de ontwikkelingen elkaar momenteel snel opvolgen verwijzen we u naar deze website en onze sociale mediakanalen voor het laatste nieuws.

Met vriendelijke groeten,
Crisisteam WIJdezorg