Informatie inloopavond Aarhoeve en verhuizing

Het college van B&W van de gemeente Nieuwkoop heeft een positief besluit genomen om mee te werken aan de nieuwbouwplannen van de Aarhoeve. Dat betekent dat de procedure tot het verstrekken van de vergunning wordt gevolgd en in gang wordt gezet.

Om de buurtbewoners en andere belangstellenden te betrekken bij onze plannen heeft, in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop, een inloopavond in de Aarhoeve plaatsgevonden op dinsdag 10 april 2012.

Men heeft de bouwtekeningen en maquette kunnen bekijken en men kreeg de gelegenheid om vragen te stellen aan de architect, mevrouw A. Zinkweg, en aan vertegenwoordigers van de gemeente Nieuwkoop.

De bewoners van de Aarhoeve zijn uitgenodigd voor een aparte informatie bijeenkomst in april 2012. Op deze informatieavond is, naast de gegevens over de nieuwbouwplannen, met name informatie gegeven over de aanstaande verhuizing.

De procedure tot het verlenen van de vergunning door gemeente Nieuwkoop verloopt volgens schema, hetgeen betekent dat we in de week van 25 juni 2012 zullen verhuizen naar ’t Koetshuis (onder voorbehoud dat de bewoners van ’t Koetshuis zijn verhuisd naar de nieuwe locatie).