Keurmerk Zilver Milieuthermometer Zorg verlengd!

WIJdezorg heeft begin vorig jaar het keurmerk ZILVER behaald van de Milieuthermometer Zorg voor al haar zeven locaties.

Dit keurmerk is in principe voor drie jaar, maar je moet wel ieder jaar bewijzen dat je nog steeds aan alle eisen voldoet èn dat je vooruitgang boekt.

Afgelopen februari is een uitgebreide controle-audit geweest en ook deze heeft WIJdezorg gehaald, waardoor we mogen blijven zeggen dat WIJ het keurmerk “zilver” hebben.

WIJdezorg heeft al langere tijd veel aandacht voor het milieu en duurzaamheid en de afgelopen jaren hebben we er hard aan gewerkt om dit door te voeren in onze gebouwen, werkmethodes, gebruikte materialen, afvalverwerking, enzovoorts.
Door met elkaar de schouders eronder te blijven zetten leveren we dagelijks een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van onze leefomgeving en maken we de wereld weer wat leefbaarder voor de toekomst.

WIJ zijn trots dat ook deze audit met een positief resultaat is afgerond.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: BEDANKT voor je inzet!