Meten is weten: WIJdezorg en Huuskes werken samen tegen voedselverspilling

Een van de onderdelen van duurzaamheid waar wij ons hard voor maken is het verminderen van voedselverspilling. Uit onderzoek blijkt dat in ziekenhuizen en zorginstellingen jaarlijks ongeveer 40% van de ingekochte produkten in de vuilnisbak belandt. Naast dat dit financieel enorm zonde is, is voedselverspilling ook erg milieubelastend. Samen met Huuskes, onze leverancier voor eten en drinken, willen wij er voor zorgen om bij WIJdezorg minder voedsel weg te gooien.

Het verminderen van voedselverspilling begint bij meten. Huuskes heeft hiervoor een zogenaamde “verspillingstool” ontwikkeld. Tijdens een periode van twee weken zal op iedere locatie de verspilling (voeding dat niet wordt genuttigd) worden gewogen. De resultaten worden dan ingevoerd in de registratietool. Aan de hand van deze gegevens zal Huuskes de bevindingen analyseren en een advies uitbrengen op welke manier we minder voeding kunnen verspillen per locatie en zelfs per afdeling. Zo krijgen wij inzicht in de gemiddelde verspilling per dag en per bewoner, maar ook op welke weekdag, bij welke processtap en in welke produktcategorie de meeste verspilling voorkomt. Op deze manier kunnen we heel gericht bijsturen.

De metingen van voedselverspilling doen we inmiddels al een paar jaar, maar dit jaar is het voor het eerst dat we dit doen met de verspillingstool en in samenwerking met Huuskes. Van 27 november tot en met 10 december zullen we op alle locaties in het restaurant en op sommige lokaties ook op een woongroep de verspillingen meten.

We zijn erg benieuwd naar de bevindingen en de oplossingen doe we samen met de restaurantmedewerkers van WIJdezorg en Huuskes gaan bedenken om weer een stap in de juiste richting te zetten tegen voedselverspilling.