Nieuw orgel voor Aarhoeve

Als we kijken naar de pastorale zorg in de verzorgingshuizen, dan mogen wij ons gelukkig prijzen dat juist de regelmatige vieringen in Aarhoeve goed geregeld zijn.

In het oude Aarhoeve was hiervoor een kapel beschikbaar hoofdzakelijk voor rooms-katholieke diensten. In de nieuwe Aarhoeve, en bij de bewoners van Novitas, Veritas, Civitas, zijn in de loop van de tijd ook bewoners gekomen met een protestantschristelijke achtergrond. Daarom is er naast een r.k.-viering ook een p.c.-viering gekomen. Bij beide vieringen vallen alle verschillen weg, vinden de bewoners troost en kracht en de waardering is groot.

In corona-tijd waren er helaas geen vieringen. Jammer was ook dat in die tijd de vaste organist zijn werkzaamheden stopte en dat hij het bestaande orgel, het was zijn eigendom, verkocht. Gelukkig hebben wij thans de vieringen kunnen hervatten; de 1e zaterdag in de maand een r.k.-eucharistieviering en de 3e zaterdag in de maand een p.c.-viering.

Voor de ondersteuning van de liederen werd gebruik gemaakt van een verouderd keyboard waarvan verschillende registers niet meer werkte. In onze zoektocht naar een vervangend instrument werden we geconfronteerd met hoge kosten. Gelukkig hebben we een mooi instrument kunnen vinden waarvan de kosten zijn betaald door de lokale caritas werkgroep van de Langeraarse H. Adrianus Parochie. Een prachtig gebaar waarvoor wij heel hartelijk dank zeggen namens alle bewoners van de Aarhoeve, Novitas, Veritas en Civitas. Heel veel dank ook van pastoraatsgroep Aarhoeve.

Bijdrage van:
Pastooraatsgroep Aarhoeve, Cees van der Vlugt