Vastgoed

Mooie zorglocaties

Inspelend op de ontwikkelingen in de zorg is WIJdezorg in 2008 begonnen met het aanpassen en vernieuwen van het vastgoed.

Vijf van de zeven locaties van WIJdezorg zijn vernieuwd door renovatie of nieuwbouw. In gemeente Alphen aan den Rijn zijn dat de locaties Driehof (Hazerswoude-Dorp) en Rhijndael (Koudekerk aan den Rijn), in gemeente Nieuwkoop Aarhoeve (Langeraar) en locatie Nieuwkoop en in gemeente Zoeterwoude locatie Emmaus (Zoeterwoude-Dorp).

Met ruime appartementen, een mooie uitstraling en inrichting en door gebruik te maken van moderne technieken zoals LED-verlichting, warmte/koude opslag in de bodem, vloerverwarming en koeling is het mooi en comfortabel wonen in de locaties van WIJdezorg. Op termijn is ook de vernieuwing van Woudsoord gepland.

Door vernieuwing van alle zorglocaties kan WIJdezorg wonen met intensieve verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling bieden aan ouderen met lichamelijke beperkingen en aan ouderen met dementie (psychogeriatrische en somatische zorg met behandeling). Ook kunnen inwoners tijdelijk verblijven in één van de zorglocaties.

Zorgwoningen in de buurt van de zorglocaties

Om meer zorgbehoevende ouderen en – inwoners van de Rijnstreek thuis te kunnen laten wonen, heeft WIJdezorg recent in de gemeente Zoeterwoude een modern woonzorgcomplex ontwikkeld met woongroepen en moderne zorgwoningen. In Nieuwkoop beschikt WIJdezorg over moderne zorgwoningen. Zo gewoon mogelijk wonen is het uitgangspunt in een woning die geschikt is om zorg op maat te kunnen krijgen.

De zorglocaties zijn dorpssteunpunten
De zorglocaties liggen op unieke locaties dichtbij de dorpskernen en functioneren daardoor als dorpssteunpunt; ze zijn een ontmoetingsplaats voor bewoners, familie en dorpsgenoten. Alle locaties beschikken over een kleinschalige restauratieve voorziening met een (compacte) keuken. Hierdoor kunnen ze ook bijdragen aan activiteiten in wijken, zoals bijeenkomsten en maaltijdservice.

Dorpssteunpunten bieden Zorg Thuis
De dorpssteunpunten vervullen een belangrijke functie voor ouderen die thuis blijven wonen. Ze zijn de uitvalsbasis voor de wijkteams van Zorg Thuis en er wordt dagbesteding geboden. Het programma van de dagbesteding is gericht is op het plezierig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Er wordt nauw samengewerkt met bewoners (vrijwilligers), mantelzorgers, gemeenten, woningcorporaties, collega-zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.