Weer 2 thuiszorgteams geslaagd voor audit zelfsturing!

Op 14 januari is het team Driehof geslaagd en op 20 januari is het team Jacobus geslaagd.
Er zijn nu al vier teams die de 1e audit zelfsturing met goed gevolg afgelegd!

WIJdezorg wil de regie over het zorgproces weer bij de medewerker en de cliÔnt leggen. Zonder (te)veel regeltjes, maar met gezond verstand. Als het goed gaat met de cliÔnten, met de medewerkers en met de bedrijfsvoering dan gaat het goed met WIJdezorg.

Zelfsturende of zelfverantwoordelijke teams zijn een middel om dat voor elkaar te krijgen. Zelfsturing geeft in eerste instantie het primaire zorgproces alle regelruimte die nodig is om daar de verantwoordelijkheid voor te kunnen nemen.
Daarin zijn vier dimensies te onderscheiden:

‡ Organiserend vermogen en het vermogen om samen te werken
‡ Organiserend vermogen (regeltaken)
‡ Vakmanschap of professionaliteit
‡ Resultaatgerichtheid

Om te zien of een team de 1e fase kan afsluiten en inderdaad op deze gebieden zelfstandig aan de slag kan gaan, wordt hun kennis getoetst door middel van een audit. Door de audit blijft de organisatie ook goed op de hoogte van de vorderingen van een team.

De teams Koudekerk en Emmaus hebben binnenkort hun audit, heel veel succes!

Hieronder de foto’s van de geslaagde teams Driehof en Jacobus.

team_driehof_2.jpgteam_jacobus.jpg
Team Driehof Team Jacobus