Werkzaamheden beweegtuin Woudsoord van start!

benefietdiner_wo.jpg

Hoewel de opbrengsten van sponsoring nog niet geheel bekend zijn, zijn bij Woudsoord toch al de voorbereidingen gestart t.b.v. van een bewegingsvriendelijke tuin voor bewoners in het beginstadium van dementie en voor gasten uit het dorp die gebruik maken van onze dagverzorging.

We zijn nu al gestart omdat er enige tijdsdruk is. Als we in het voorjaar van 2016 klaar willen zijn, moeten de grondwerkzaamheden nog voor de winter zijn uitgevoerd.

We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat onze bewoners en gasten vanuit het dorp volgend jaar zomer uitgebreid kunnen genieten van een mooi ingerichte buitentuin. Het wordt een tuin waar ze zelf veilig kunnen rond lopen zonder bemoeienis van anderen. Gewoon lekker kunnen gaan en staan waar je wilt, zonder het risico dat je in het water valt of kwijt loopt.

Voor dit project zoeken wij nog enkele vrijwilligers die zich willen inzetten voor verschillende hand- en spandiensten, zoals straten, opperen, ondersteunen en dergelijke.

Ook zijn we nog op zoek naar donaties van bedrijven of particulieren. Giften, klein of groot, zijn nog steeds meer dan welkom. Vanzelfsprekend houden we alle donateurs via mailberichten op de hoogte van de vorderingen. Met regelmaat zult u een upgrade ontvangen. Uiteraard willen we dan wel uw mailadres ontvangen.

Voor meer informatie of het aanmelden van sponsoring kunt u terecht bij

Willem van Kuyk, manager wonen, locatie Woudsoord.
T 088-209 1000 of wvankuyk@wijdezorg.com.

U kunt uw vrijwillige donatie storten op bankrekeningnummer:
WIJdezorg
NL47RABO0375303073

o.v.v. project veilige tuin Woudsoord

Foto’s huidige tuin:
foto_tuin_i.jpg foto_tuin_ii.jpg

Tekening toekomstige tuin:
foto_tuin_iii.jpg