WIJdezorg behaalt zilver met Milieuthermometer Zorg

WIJdezorg, een organisatie met zeven zorglocaties in het Groene Hart, heeft zich gecertificeerd voor niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg. Op 28 maart 2023 nam bestuurder Marian van Roosmalen een van de certificaten in ontvangst.

WIJdezorg ondertekende in 2016 al voor het eerst de Green Deal Zorg: Duurzame Zorg voor een Gezonde en Vitale Toekomst. De ambitie van WIJdezorg sluit aan op de ambitie van de Green Deal: het streven naar balans tussen ecologische, economische en sociale waarden (People, Planet, Profit). Door met elkaar de schouders eronder te zetten levert WIJdezorg dagelijks een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van onze leefomgeving en het wat leefbaarder maken van de wereld voor de toekomst.

Om de eigen prestaties te kunnen monitoren, koos WIJdezorg voor de Milieuthermometer Zorg. Dit gecertificeerde milieumanagementsysteem van het Milieuplatform Zorg helpt zorgorganisaties om prestaties op het gebied van duurzaamheid en milieuzorg zichtbaar te maken en aantoonbaar te verbeteren.

Tijdens het certificatietraject voor de Milieuthermometer Zorg, besloot WIJdezorg de sprong te wagen: we gaan niet eerst voor brons…. we gaan gelijk voor zilver! Een ambitieus besluit, maar – zo blijkt – wel degelijk realistisch. WIJdezorg behaalde zilver voor alle locaties!

 

Aandacht voor verduurzaming

Al sinds 2011 zet WIJdezorg volop in op de verduurzaming van het vastgoed. Door de jaren heen investeerde de organisatie in álle locaties – nieuwbouw of vernieuwing – in duurzame technieken en installaties, zoals warmtepompen, warmte/koudeopslag in de bodem, zonnepanelen en ledverlichting.

In de afgelopen jaren kreeg ook de verduurzaming van de bedrijfsvoering veel aandacht. Denk bijvoorbeeld aan gescheiden afvalinzameling, energiebeheer, elektrische fietsen voor thuiszorgmedewerkers, hybride auto’s en printers zonder CO2-uitstoot. Aanscherping van de processen op beleidsniveau resulteerde in een duurzaam inkoop-, mobiliteits-, bouw- en voedingsbeleid. Alle locaties hebben duurzaam werken doorgevoerd in hun processen.

Bij iedere duurzaamheidsactie spelen de medewerkers van WIJdezorg een belangrijke rol. Alleen dankzij hun grote inzet en betrokkenheid kan WIJdezorg deze grote verduurzamingslag maken.

WIJdezorg is hartstikke trots op het behalen van deze certificaten. Organisatie en medewerkers nemen de uitdaging om nog verder te verduurzamen graag en vol vertrouwen aan!