WIJdezorg ondertekent Green Deal Zorg 3.0

Op 4 november jl. is tijdens de Nationale Klimaatweek de nieuwe Green Deal Zorg 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’ gepubliceerd, ter vervanging van de Green Deal Zorg 2.0.

Wat is een Green Deal?
Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. De Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gedragen door de zorgsector.

Aangescherpte doelen
In de nieuwe Green Deal Zorg 3.0 zijn er concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt in deze Green Deal meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom.

De vijf thema’s in de vernieuwde Green Deal zijn:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering
    2. Vergroten van kennis & bewustwording
    3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050
    4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050
    5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik)

Landelijk tekenmoment
150 partijen uit het zorgveld en daarbuiten waren donderdag 8 december aanwezig tijdens het landelijke tekenmoment van de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg.
Ook WIJdezorg was aanwezig, want:

Samen werken we aan duurzame zorg!


Frauke van der Lans en Simon Francken tekenen
namens WIJdezorg de Green Deal Zorg 3.0