AarhoeveCliëntenraad

terug naar Aarhoeve

Zorglocatie Aarhoeve

Cliëntenraad Aarhoeve

Locatie Aarhoeve heeft een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit:

(Foto van cliëntenraad)

Voor Achternaam (voorzitter)
Voor Achternaam (secretariaat)
Voor Achternaam (lid)
Voor Achternaam (lid)
Voor Achternaam (lid)

Het doel van de cliëntenraad van Aarhoeve is stabiliteit in en rondom zorglocatie Aarhoeve voor de cliënten, waardoor er een veilige en rustige omgeving voor de cliënten is.

Dit geldt voor alle cliënten van Aarhoeve. Dat zijn de bewoners, thuiszorgcliënten en bezoekers van de dagbesteding.

De cliëntenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) het managementteam van Aarhoeve over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

In een aantal situaties heeft WIJdezorg instemming nodig van de cliëntenraad. Onder andere voor zaken die te maken hebben met algemeen persoonlijke leef- en woonkwaliteit. Bijvoorbeeld voor zaken m.b.t. veiligheid en hygiëne is deze instemming nodig van de cliëntenraad. Ook bij ingrijpende veranderingen van de leef- en woonomgeving van de bewoners is instemming van de cliëntenraad nodig.

Centrale Cliëntenraad
Eén lid uit de cliëntenraad heeft zitting in de centrale cliëntenraad van WIJdezorg. Hier worden vooral algemene organisatorische zaken en bedrijfsvoering WIJdezorg-breed met de bestuurder en clustermanagers besproken.

Bijeenkomsten van de cliëntenraad van Aarhoeve, circa vijf per jaar, zijn voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers altijd bij te wonen.

Contact met de cliëntenraad krijgt u via dit contactformulier. U kunt ook direct mailen naar clientenraadaarhoeve@wijdezorg.com 

Cliëntvertrouwenspersoon Aarhoeve

Cliënten die individuele tekortkomingen in de zorg ervaren of andere klachten hebben, kunnen contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van Aarhoeve, mevrouw R. v.d. Vlugt.

Zij begeleidt hen graag bij het vinden van een oplossing en kan hen ondersteunen bij het opkomen voor hun rechten.

Mevrouw V.d. Vlugt is bereikbaar via het mailadres: cvp-naarhoeve@wijdezorg.com 

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

 

Mevrouw Nynke Scholte is in dienst van Zorgstem, een onafhankelijke organisatie. Voor verdere informatie en hoe u met haar in contact kunt komen, klik hier.