EmmausCliëntenraad

terug naar Emmaus

Zorglocatie Emmaus

Cliëntenraad Emmaus

Locatie Emmaus heeft een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit:

(Foto van cliëntenraad)

De heer A. Janson (voorzitter)
Voor Achternaam (secretariaat)
Voor Achternaam (lid)
Voor Achternaam (lid)
Voor Achternaam (lid)

Het doel van de cliëntenraad van Emmaus is stabiliteit in en rondom zorglocatie Emmaus voor de cliënten, waardoor er een veilige en rustige omgeving voor de cliënten is.

Dit geldt voor alle cliënten van Emmaus. Dat zijn de bewoners, thuiszorgcliënten en OCD-bezoekers.

De cliëntenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) het managementteam van Emmaus over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

In een aantal situaties heeft WIJdezorg instemming nodig van de cliëntenraad. Onder andere voor zaken die te maken hebben met algemeen persoonlijke leef- en woonkwaliteit. Bijvoorbeeld voor zaken m.b.t. veiligheid en hygiëne is deze instemming nodig van de cliëntenraad. Ook bij ingrijpende veranderingen van de leef- en woonomgeving van de bewoners is instemming van de cliëntenraad nodig.

Centrale Cliëntenraad
Eén lid uit de cliëntenraad heeft zitting in de centrale cliëntenraad van WIJdezorg. Hier worden vooral algemene organisatorische zaken en bedrijfsvoering WIJdezorg-breed met de bestuurder en clustermanagers besproken.

Bijeenkomsten van de cliëntenraad van Emmaus, circa vijf per jaar, zijn voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers altijd bij te wonen.

Contact met de cliëntenraad krijgt u via dit contactformulier. U kunt ook direct mailen naar clientenraademmaus@wijdezorg.com

 

Cliëntvertrouwenspersoon Emmaus

(Foto vertrouwenspersoon)

Cliënten die individuele tekortkomingen in de zorg ervaren of andere klachten hebben, kunnen contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van Emmaus, mevrouw M. Minekus. Zij begeleidt hen graag bij het vinden van een oplossing en kan hen ondersteunen bij het opkomen voor hun rechten.

(naam vertrouwenspersoon) is bereikbaar via het mailadres: cvp-emmaus@wijdezorg.com