JacobusCliëntenraad

terug naar Jacobus

Zorglocatie Jacobus

Cliëntenraad Jacobus

Locatie Jacobus heeft een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit:


Vlnr.: Henk Veenstra, Wil Kant, Gerda Dekker-Kopijn, Trudie Wagner, Rien Zwaal.

De heer Rien Zwaal (interem-voorzitter)
Mevrouw Trudie Wagner (lid)
De heer Henk Veenstra (lid)
Mevrouw Gerda Dekker-Kopijn (lid)
Mevrouw Wil Kant (lid)

Het doel van de cliëntenraad van Jacobus is stabiliteit in en rondom zorglocatie Jacobus voor de cliënten, waardoor er een veilige en rustige omgeving voor de cliënten is.

Dit geldt voor alle cliënten van Jacobus. Dat zijn de bewoners, thuiszorgcliënten en OCD-bezoekers.

De cliëntenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) het managementteam van Jacobus over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

In een aantal situaties heeft WIJdezorg instemming nodig van de cliëntenraad. Onder andere voor zaken die te maken hebben met algemeen persoonlijke leef- en woonkwaliteit. Bijvoorbeeld voor zaken m.b.t. veiligheid en hygiëne is deze instemming nodig van de cliëntenraad. Ook bij ingrijpende veranderingen van de leef- en woonomgeving van de bewoners is instemming van de cliëntenraad nodig.

Centrale Cliëntenraad
Eén lid uit de cliëntenraad heeft zitting in de centrale cliëntenraad van WIJdezorg. Hier worden vooral algemene organisatorische zaken en bedrijfsvoering WIJdezorg-breed met de bestuurder en clustermanagers besproken.

Bijeenkomsten van de cliëntenraad van Jacobus, circa vijf per jaar, zijn voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers altijd bij te wonen.

Contact met de cliëntenraad krijgt u via dit contactformulier. U kunt ook direct mailen naar clientenraadjacobus@wijdezorg.com 

 

Cliëntvertrouwenspersoon Jacobus

Cliënten die individuele tekortkomingen in de zorg ervaren of andere klachten hebben, kunnen contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van Jacobus, mevrouw Rettie Bentvelsen. Zij begeleidt hen graag bij het vinden van een oplossing en kan hen ondersteunen bij het opkomen voor hun rechten.

Mevrouw Bentvelsen is bereikbaar via het mailadres: cvp-jacobus@wijdezorg.com