RhijndaelCliëntenraad

terug naar Rhijndael

Zorglocatie Rhijndael

Cliëntenraad Rhijndael

Locatie Rhijndael heeft een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit:

(Foto van cliëntenraad)

Mevrouw Arina Kuijpers (voorzitter)
Voor Achternaam (secretariaat)
De heer Jos Goossens (lid)
Mevrouw Els van Hattem (lid)
Mevrouw Anneke Senne (lid)
De heer Nico Romijn (lid)

Het doel van de cliëntenraad van Rhijndael is stabiliteit in en rondom zorglocatie Rhijndael voor de cliënten, waardoor er een veilige en rustige omgeving voor de cliënten is.

Dit geldt voor alle cliënten van Rhijndael. Dat zijn de bewoners, thuiszorgcliënten en OCD-bezoekers.

De cliëntenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) het managementteam van Rhijndael over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

In een aantal situaties heeft WIJdezorg instemming nodig van de cliëntenraad. Onder andere voor zaken die te maken hebben met algemeen persoonlijke leef- en woonkwaliteit. Bijvoorbeeld voor zaken m.b.t. veiligheid en hygiëne is deze instemming nodig van de cliëntenraad. Ook bij ingrijpende veranderingen van de leef- en woonomgeving van de bewoners is instemming van de cliëntenraad nodig.

Centrale Cliëntenraad
Eén lid uit de cliëntenraad heeft zitting in de centrale cliëntenraad van WIJdezorg. Hier worden vooral algemene organisatorische zaken en bedrijfsvoering WIJdezorg-breed met de bestuurder en clustermanagers besproken.

Bijeenkomsten van de cliëntenraad van Rhijndael, circa vijf per jaar, zijn voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers altijd bij te wonen.

Contact met de cliëntenraad krijgt u via dit contactformulier. U kunt ook direct mailen naar clientenraadrhijndael@wijdezorg.com 

 

Cliëntvertrouwenspersoon Rhijndael

(Foto vertrouwenspersoon)

Cliënten die individuele tekortkomingen in de zorg ervaren of andere klachten hebben, kunnen contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van Rhijndael, mevrouw Anneke Beuker-Tilstra. Zij begeleidt hen graag bij het vinden van een oplossing en kan hen ondersteunen bij het opkomen voor hun rechten.

Mevrouw Beuker-Tilstra is bereikbaar via het mailadres: cvp-rhijndael@wijdezorg.com