WoudsoordCliëntenraad

terug naar Woudsoord

Zorglocatie Woudsoord

Cliëntenraad Woudsoord

Locatie Woudsoord heeft een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit:

De heer Ruud de Haan (voorzitter)
Mevrouw Conny Binnendijk (lid, secretariaat)
Mevrouw Marja Postmus (lid)
Mevrouw Jolanda Kliffen (lid)

Het doel van de cliëntenraad van Woudsoord is stabiliteit in en rondom zorglocatie Woudsoord voor de cliënten, waardoor er een veilige en rustige omgeving voor de cliënten is.

Dit geldt voor alle cliënten van Woudsoord. Dat zijn de bewoners, thuiszorgcliënten en OCD-bezoekers.

De cliëntenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) het managementteam van Woudsoord over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

In een aantal situaties heeft WIJdezorg instemming nodig van de cliëntenraad. Onder andere voor zaken die te maken hebben met algemeen persoonlijke leef- en woonkwaliteit. Bijvoorbeeld voor zaken m.b.t. veiligheid en hygiëne is deze instemming nodig van de cliëntenraad. Ook bij ingrijpende veranderingen van de leef- en woonomgeving van de bewoners is instemming van de cliëntenraad nodig.

Centrale Cliëntenraad
Eén lid uit de cliëntenraad heeft zitting in de centrale cliëntenraad van WIJdezorg. Hier worden vooral algemene organisatorische zaken en bedrijfsvoering WIJdezorg-breed met de bestuurder en clustermanagers besproken.

Bijeenkomsten van de cliëntenraad van Woudsoord, circa vijf per jaar, zijn voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers altijd bij te wonen.

Contact met de cliëntenraad krijgt u via dit contactformulier. U kunt ook direct mailen naar clientenraadwoudsoord@wijdezorg.com

 

 Cliëntvertrouwenspersoon Woudsoord

Cliënten die individuele tekortkomingen in de zorg ervaren of andere klachten hebben, kunnen contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van Woudsoord, mevrouw Ditty Burggraaf. Zij begeleidt hen graag bij het vinden van een oplossing en kan hen ondersteunen bij het opkomen voor hun rechten.

Mevrouw Burggraaf is bereikbaar via het mailadres: cvp-woudsoord@wijdezorg.com

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

 

Mevrouw Nynke Scholte is in dienst van Zorgstem, een onafhankelijke organisatie. Voor verdere informatie en hoe u met haar in contact kunt komen, klik hier.