WoudsoordCliëntenraad

terug naar Woudsoord

Zorglocatie Woudsoord

Cliëntenraad Woudsoord

Woudsoord heeft een actieve cliëntenraad, die de belangen van de bewoners enthousiast behartigt.
De cliëntenraad van Woudsoord bestaat uit een vertegenwoordiging van en voor cliënten. De raad vertegenwoordigt alle doelgroepen van Woudsoord. Bewoners, thuiszorgontvangers en OCD bezoekers. De cliëntenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) het managementteam van Woudsoord over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De bijeenkomsten van de cliëntenraad zijn voor cliënten of hun vertegenwoordigers, mits vooraf aangemeld, altijd bij te wonen. Het doel van de cliëntenraad Woudsoord is stabiliteit in en rondom Woudsoord, waardoor er een veilige en rustige omgeving voor de cliënten is.


Vlnr: Mw. Marja Postmus (lid), mw. Ditty Burggraaf (vertrouwenspersoon), mw. Leny Windhorst-van Egmond (lid), mw. Conny Binnendijk (secretaris), dhr. Rien Zwaal (voorzitter)

De voorzitter van de cliëntenraad is de heer Rien Zwaal. Hij is bereikbaar via telefoon: 06 117 64 585 en/of via mail: rienzwaal@gmail.com                      


Dhr. Rien Zwaal

Vertrouwenspersoon Woudsoord

Cliënten die tekortkomingen in de zorg ervaren of andere klachten hebben, kunnen contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van Woudsoord, mevrouw Ditty Burggraaf, telefoon 0172-51 91 49. Zij begeleidt hen graag bij het vinden van een oplossing en kan hen ondersteunen bij het opkomen voor hun rechten.


Mw. Ditty Burggraaf