Behandelteam

Specialistisch behandelteam

WIJdezorg heeft een eigen behandeldienst, bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist, psychologen, een geestelijk verzorger en vaktherapie (medio 2024).

Al deze medewerkers van WIJdezorg zijn betrokken bij de behandeling van de cliënten die wonen in alle locaties van WIJdezorg. Ook zijn zij beschikbaar voor advies bij thuiswonende ouderen en chronisch zieken.

Specialisten ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde zijn artsen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van complexe en kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

HAIO

De HAIO (huisarts in opleiding) zijn artsen die zich verder specialiseren in de huisartsgeneeskunde en werken intensief samen met de specialisten ouderengeneeskunde. Onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde behandelen zij de complexe en kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Iedere drie maanden zijn er één of twee nieuwe HAIO werkzaam binnen de behandeldienst.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist werkt intensief samen met de specialisten ouderengeneeskunde en combineert de medische en verpleegkundige zorg. In samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde behandelen zij de complexe en kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Psychologen

De psychologen richten zich op het geestelijk welzijn van de cliënten, de begeleiding van familie en de ondersteuning van de zorgteams.

Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger ondersteunt cliënten en hun naasten op het gebied van zingeving, spiritualiteit en ethische- en existentiële vragen. De geestelijk verzorger ondersteunt tevens de zorgteams van WIJdezorg op deze gebieden.

Vaktherapie

Vaktherapie is onderdeel van de behandeldienst en is een verzamelnaam voor verschillende therapievormen, zoals muziek- en beeldende therapie. Vaktherapie helpt bij het geven van uiting aan gevoelens, waarbij de nadruk ligt op het uitvoeren van een activiteit in plaats van het voeren van een gesprek.

Paramedici

WIJdezorg werkt nauw samen met verschillende paramedici uit de lokale omgeving. Hieronder vallen ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Zij worden indien nodig vanuit de behandeldienst ingezet.