Behandelteam

Specialistisch behandelteam

WIJdezorg heeft een eigen behandeldienst, bestaande uit vier specialisten ouderengeneeskunde (Jolien Becking, Caroline Derkzen van Angeren, Mariëlle Putters en Jet van der Heijden) en drie psychologen (Mirjam Zwennis, Larissa Masselink en Maxime van den Kolk).

Zowel de specialisten ouderengeneeskunde als de psychologen zijn betrokken bij de behandeling van de cliënten die wonen in alle locaties van WIJdezorg. Ook zijn zij beschikbaar voor advies bij thuiswonende ouderen en chronisch zieken.

Specialisten ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde zijn artsen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van complexe en kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Psychologen

De psychologen richten zich op het geestelijk welzijn van de cliënten, de begeleiding van familie en de ondersteuning van de zorgteams.


Behandeldienst WIJdezorg
(Vlnr. Larissa Masselink, Mirjam Zwennis, Jet van der Heijden, Caroline Derkzen van Angeren, Jolien Becking, Mariëlle Putters,, Maxime van den Kolk.