Behandelteam

Specialistisch behandelteam

WIJdezorg heeft een eigen behandeldienst, bestaande uit vier specialisten ouderengeneeskunde (Jolien Becking, Caroline Derkzen van Angeren, Mariëlle Putters en Jet van der Heijden) en twee psychologen (Jacobien van Elst en Verena Baake).

behandelteam wijdezorg

V.l.n.r., staand: Jacobien van Elst, Jolien Becking, Mariëlle Putters, Caroline Derkzen van Angeren, gehurkt: Verena Baake, Jet van der Heijden.

Specialisten ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde zijn artsen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van complexe en kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Specialisten wijdezorg

Psychologen

De psychologen richten zich op het geestelijk welzijn van de cliënten, de begeleiding van familie en de ondersteuning van de zorgteams.

psychologen wijdezorg

Zowel de specialisten ouderengeneeskunde als de psychologen zijn betrokken bij de behandeling van de cliënten op de gesloten woongroepen en adviseren de huisartsen en de zorgteams bij de behandeling van de cliënten in de verzorgingshuizen. Ook zijn zij beschikbaar voor advies bij thuiswonende ouderen en chronisch zieken.