Behandelteam

Specialistisch behandelteam

WIJdezorg heeft een eigen behandeldienst, bestaande uit vijf specialisten ouderengeneeskunde (Jolien Becking, Caroline Derkzen van Angeren, Mariëlle Putters, Jet van der Heijden en Marijke van Essen) en twee psychologen (Mirjam Zwennis en Maxime van den Kolk).

Zowel de specialisten ouderengeneeskunde als de psychologen zijn betrokken bij de behandeling van de cliënten die wonen in alle locaties van WIJdezorg. Ook zijn zij beschikbaar voor advies bij thuiswonende ouderen en chronisch zieken.

Specialisten ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde zijn artsen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van complexe en kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Psychologen

De psychologen richten zich op het geestelijk welzijn van de cliënten, de begeleiding van familie en de ondersteuning van de zorgteams.


Behandeldienst WIJdezorg
(Vlnr. Marijke van Essen, Jolien Becking, Mariëlle Putters, Caroline Derkzen van Angeren, Maxime van den Kolk.
Niet op de foto: Jet van der Heijden, Mirjam Zwennis)