Wijkverpleegkundigen

De wijkverpleegkundigen van WIJdezorg brengen samen met u in kaart welke zorg en begeleiding er nodig is, zodat u of uw naaste zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Zij regelen de daadwerkelijke inzet van zorg (via thuiszorgteam) en bieden daarnaast ondersteuning bij het leggen van contact met bijvoorbeeld gemeente of vrijwilligers.

Ook wanneer u na ziekenhuisopname thuis zorg en ondersteuning nodig heeft, kunt u de wijkverpleegkundige inschakelen. Dit kan rechtstreeks of via de transferverpleegkundige van het desbetreffende ziekenhuis.

Als u zich zorgen maakt om een familielid, buren of een kennis en u weet niet welke hulp ingeschakeld kan of moet worden, dan kunt u altijd de wijkverpleegkundige benaderen om samen naar een oplossing te zoeken.

Wilt u contact met uw wijkverpleegkundige?

Verginia Vertuin

Aarhoeve en Nieuwkoop Gemeente Nieuwkoop 088-2091000 06-839 83 049 vvertuin@wijdezorg.com

Lisa Vink

Woudsoord en Rhijndael Gemeente Kaag & Braassem en Alphen aan den Rijn 088-2091000 06-823 56 254 lvink@wijdezorg.com
Dian Pieterse

Dian Pieterse

Aarhoeve Gemeente Nieuwkoop 088-2091000 06-304 29 498 dpieterse@wijdezorg.com

Sanne van Dijk

Jacobus Gemeente Kaag & Braassem 088-2091000 06-827 45 657 sdijk@wijdezorg.com
Lisette Mooijman

Lisette Mooijman

Emmaus Gemeente Zoeterwoude en gemeente Leidschendam 088-2091000 06-304 29 316 lmooijman@wijdezorg.com

Maaike Otto - van der Geest

Rhijndael Gemeente Alphen aan den Rijn 088-2091000 06-825 49 124 motto@wijdezorg.com

Ilja van Rijn

Driehof Gemeente Alphen aan den Rijn 088-2091000 06-824 09 756 ivanrijn@wijdezorg.com