ANBI

Stichting WIJdezorg en Stichting Novitas hebben de ANBI-status.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.

Klik hier voor meer informatie >