Het laatste nieuws

Opening Driehof

Op maandag 23 april vond de officiÔle opening plaats van de nieuwe zorglocatie Driehof. De bestuurder van WIJdezorg mevrouw Marja van der Valk verwelkomde de aanwezigen. Ze bedankte vooral de omwonenden, de bewoners, de vrijwilligers en de medewerkers voor het...

27 april 2012

Bekijk volledig bericht

Informatie inloopavond Aarhoeve en verhuizing

Het college van B&W van de gemeente Nieuwkoop heeft een positief besluit genomen om mee te werken aan de nieuwbouwplannen van de Aarhoeve. Dat betekent dat de procedure tot het verstrekken van de vergunning wordt gevolgd en in gang wordt...

19 april 2012

Bekijk volledig bericht

Emmaus opent twee nieuwe ontmoetingsruimten

Op 4 april heeft de locatiemanager van Emmaus twee extra ontmoetingsruimten voor haar bewoners, familieleden en mantelzorgers geopend. Deze vernieuwing op de eerste en de tweede etage is mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en medewerkers die de jaarlijkse...

4 april 2012

Bekijk volledig bericht

Gevel Rhijndael gereed

Het gebouw was van binnen al klaar, nu is ook de buitenkant opgeknapt. Er zit een frisse kleur op en de nieuwe zonneschermen zijn opgehangen. Binnenkort wordt gestart met het opknappen van het gebied tussen Rhijndael en de Albrechtstaete. Er...

30 maart 2012

Bekijk volledig bericht

Opening gezondheidscentrum naast Driehof

Afgelopen week is het gezondheidscentrum naast Driehof geopend. In het gebouw van het vroegere Groene Hart Lyceum zijn nu o.a. de huisartsen, fysiotherapeuten en de apotheek gevestigd. De architect heeft ervoor gezorgd dat beide gebouwen goed bij elkaar passen. Het...

30 maart 2012

Bekijk volledig bericht

WIJdezorg biedt: 24 uur per dag zorg thuis

WIJdezorg biedt inwoners van de Rijnstreek 24 uur per dag de mogelijkheid tot verzorging en verpleging thuis. De Zorg Thuisteams van WIJdezorg, die deze zorg overdag en 's avond leveren, worden met ingang van 1 maart a.s. ondersteund door een...

21 februari 2012

Bekijk volledig bericht

Nieuwbouwplannen Aarhoeve krijgen steeds meer vorm

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan nieuwbouwplannen voor de Aarhoeve. Het huidige pand (bouwjaar 1965) is gedateerd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Bij de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van het ontwerp van de recent opgeleverde zorglocatie...

21 februari 2012

Bekijk volledig bericht

Open Tafel in de Aarhoeve

Elke eerste woensdag van de maand zijn inwoners van 55 jaar en ouder uit de regio Langeraar/Ter Aar van harte welkom bij de Open Tafel van de Aarhoeve. Van 17.00 uur tot 20.00 uur kunnen zij hier genieten van een...

21 februari 2012

Bekijk volledig bericht

Planontwikkeling zorgwoningen en zorglocatie Emmaus

Gemeente Zoeterwoude bereidt op dit moment de planontwikkeling van Bloemenhove Noord voor. Een onderdeel van deze ontwikkeling betreft het voorstel om een nieuw Integraal Kind Centrum te bouwen op de locatie waar nu de zorgwoningen aan de Emmaushof zijn gevestigd....

21 februari 2012

Bekijk volledig bericht

Draag een steekje bij!

In februari werkt ontwerper Sara Vrugt samen met dorpsbewoners van Nieuwkoop en andere ge¥nteresseerden aan de uitvoering van een reusachtig borduurwerk, dat Nieuwkoop en zijn omgeving weerspiegelt. Het kunstwerk is bestemd voor de theaterzaal in het nieuwe gebouw Kaleidoskoop en...

15 februari 2012

Bekijk volledig bericht

Voorbereidingen voor verhuizing naar Kaleidoskoop

Medio mei 2012 verhuizen de bewoners van 't Koetshuis naar het nabijgelegen gebouw Kaleidoskoop, eigendom van Woningstichting Nieuwkoop. In Kaleidoskoop heeft WIJdezorg drie groepswoningen voor dementerende ouderen (zeven bewoners per groep) en twintig appartementen voor somatische bewoners, die veel zorg...

15 februari 2012

Bekijk volledig bericht

Avondrestaurant in Woudsoord

In samenwerking met STIWO (Stichting Welzijn Ouderen) biedt Woudsoord een keer per maand Open Tafel. 's Avonds kunnen deelnemers in het restaurant genieten van een heerlijke warme maaltijd voor een kleine prijs (Û 6,50). De Open Tafel is vijf maanden...

15 februari 2012

Bekijk volledig bericht

Jacobus verbreedt ondersteunende begeleiding

Om nog beter te kunnen inspelen op de behoefte aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning van ouderen werkt zorglocatie Jacobus aan de verbreding van de ondersteunende begeleiding. Hiertoe wordt de algemene verblijfsruimte veel actiever ingezet voor groepverzorging (dagopvang). In de groepsverzorging...

15 februari 2012

Bekijk volledig bericht

WIJdezorg scoort hoog als erkend leerbedrijf

WIJdezorg scoort hoog als erkend leerbedrijf in vergelijking met het landelijk branchegemiddelde binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit blijkt uit de eerste uitslag van de analyse door Calibris; het kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport....

14 februari 2012

Bekijk volledig bericht

Medewerkers bezoeken theatervoorstelling WIJ luisteren

WIJdezorg stelt de cli‘nt centraal WIJdezorg biedt haar cli‘nten persoonlijke zorg en service, die aansluit op hun individuele leefstijl en woonomgeving. Het scholingsprogramma ÔWIJ luisterenÕ helpt leidinggevenden en medewerkers om zo goed mogelijk in te spelen op ieders wensen en...

11 december 2006

Bekijk volledig bericht