Grote opkomst _n goede sfeer bij Kick-off zelfsturende teams Jacobus en Rhijndael

104 collega’s van de locaties Jacobus en Rhijndael waren aanwezig op de informatieavond over de pilot zelfsturing

Er was een geweldige opkomst en goede sfeer op woensdagavond 3 juni in locatie Aarhoeve. Na een enthousiast welkomstwoord van Lia Paling presenteerde Sonja van Goozen (beiden manager zorg) een tot de verbeelding sprekende power point over zelfsturing met als metafoor de Tour de France. Op interactieve wijze werd ieder meegenomen in de fases die teams met elkaar door gaan maken om succesvol te kunnen zijn en te winnen. IdeeÔn en suggesties van de genodigden hierover werden op een flipover vastgelegd.

De teamcoach van de huidige zelfsturende thuiszorgteams, Margreet Windhorst, heeft uitgelegd op welke wijze de thuiszorgteams met behulp van een teamcoach en een scholingsplan de fases van teamontwikkeling door hebben gemaakt. Jos_ van Heiningen (projectleider) heeft toegelicht dat de invoering van de zelfsturing een samenspel is tussen de teams, de manager zorg en de teamcoach. De teams zijn door haar uitgenodigd om in de maanden juni, juli en augustus deel te nemen aan een van de bijeenkomsten die door Sonja, Willem of Lia in de locaties worden georganiseerd. Vragen, ideeÔn en suggesties kunnen dan worden besproken. Met behulp van de teamcoach worden de scholingsbijeenkomsten met ingang van september 2015 gepland.

De teams van deze locaties gaan in september op de pedalen voor de eerste etappe zelfsturing.

Marja van der Valk (bestuurder van WIJdezorg) had als laatste het woord. Ze benadrukte dat zelfsturing een belangrijk middel is om als zorgaanbieder en teams succesvol te zijn, maar vooral te kunnen blijven. Om in de termen van de

Tour de France te blijven, de medewerkers en het management van WIJdezorg gaan de etappes winnen, als ze met overtuiging gezamenlijk de opvatting delen:

‘In deze locatie van WIJdezorg zou ik later zelf wel willen wonen’.

Heb je vragen of ideeÔn?
Neem contact op met je leidinggevende of
de projectleider Jos_, jvanheiningen@wijdezorg.com 06-13984666, of
de externe coach Hermien, hkosian@changekitchen.nl 06-81593748.