Duurzaamheid

WIJdezorg biedt in en vanuit haar zeven zorglocaties in de Rijnstreek woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen en andere zorgvragers. Vijf van deze locaties zijn recentelijk vernieuwd door renovatie of nieuwbouw. Daarnaast is de planvorming voor de overige twee locaties gestart.

WIJdezorg werkt bij vrijwel al haar activiteiten volop aan duurzaamheid. Via verschillende initiatieven zetten wij ons continu in om het milieu minder te belasten. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van verschillende duurzaamheidsprojecten:

Lopende projecten

Mobiliteit

Alle medewerkers van WIJdezorg worden actief gestimuleerd deel te nemen aan het fietsenplan. Momenteel wordt hier door 52 medewerkers gebruik van gemaakt.

Digitale opslag

WIJdezorg is zich bewust van de milieubelasting van overmatig printen. Wij werken om deze reden dan ook actief met een digitaal opslagsysteem: alle documentatie wordt online opgeslagen voor de medewerkers, waardoor zij alle voor hen belangrijke documenten te allen tijde digitaal voor handen hebben.

Milieucertificering printers en papier

Op alle locaties van WIJdezorg wordt gebruik gemaakt van printers uit het ‘Toshiba Carbon Zero Scheme’. Deze printers zijn speciaal ontwikkeld in samenwerking met CO2balance, de specialisten op het gebied van CO2-compensatie. Via dit programma neutraliseren wij de CO2-voetafdruk van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast maken wij bewust enkel gebruik van papier en enveloppen met het FSC keurmerk.

WarmteKoudeOpslag

WIJdezorg was in 2008 de eerste (zorg)onderneming in gemeente Rijnwoude (nu gemeente Alphen aan den Rijn) die gebruik maakte van WarmteKoudeOpslag (WKO) in de bodem. Een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van het grondwater om het gebouw te verwarmen en te koelen. Deze techniek is inmiddels standaard bij de bouwprojecten van WIJdezorg.

Afvalstromen

WIJdezorg houdt zich actief bezig met het reduceren en scheiden van haar afvalstromen. Met het sluiten van productiekeukens en wasserijen wordt ook het afval en de afvalstromen sterk gereduceerd. Ook het gebruik van milieubelastende stoffen is hiermee teruggedrongen. Daarnaast worden op alle locaties de afvalstromen gescheiden, om ook op deze manier het milieu minder te belasten.

Nieuwe projecten

Bouwvernieuwing

Om optimale zorg te kunnen blijven bieden, is ook zorglocatie Emmaus nieuw gebouwd en zijn vijf locaties recentelijk vernieuwd door renovatie of nieuwbouw. Bij de bouwplannen houden wij rekening met de meest recente duurzaamheidsmogelijkheden en eisen. Voor Emmaus is een groenverklaring aangevraagd en verkregen. WIJdezorg streeft ernaar dit te vertalen naar een EnergiePrestatieCoëfficiënt(EPC)-norm van 10% beneden het niveau van het Bouwbesluit (energiebesparing, verantwoord materiaalgebruik, gezondheid, binnenmilieu en woon/werkcomfort). Daarnaast spant WIJdezorg zich in om bij nieuwbouw een Gemeentelijke Praktijk Richtlijn(GPR)-score van minimaal 7.0 (op een schaal van 1 tot 10) voor alle thema’s te halen (score 6 is conform Bouwbesluit). Om dit alles te bereiken maakt WIJdezorg gebruik van WarmteKoudeOpslag (WKO), LED verlichting, Lage temperatuurverwarming (LTV), hoge isolatiewaarden, duurzame materialen en zonnepanelen. De geselecteerde aannemer dient tevens te voldoen aan de NEN-EN-ISO 14001 en dient dat aan te tonen in een milieubeleidsverklaring. Op al deze manieren blijft WIJdezorg vooruit lopen op het gebied van duurzaamheid en milieu.

One-stop-shopping

WIJdezorg selecteert leveranciers die waar mogelijk gebruik maken van het concept one-stop-shopping. Hierbij worden alle producten van verschillende leveranciers door één (vrachtwagen) aan ons geleverd. Dit beperkt het aantal afleveringen en verkeersbewegingen. Ook houden de leveranciers van WIJdezorg zich actief bezig met het beperken van de invloed van de bedrijfsvoering op het milieu door middel van onder andere energiebesparing, warmteterugwinning en het aanbieden van seizoensproducten.

Heeft u suggesties voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven of vragen over een van bovengenoemde projecten? Neem dan contact op met ons via het contactformulier op de website, of via info@wijdezorg.com