Duurzaamheid

WIJdezorg werkt bij vrijwel al haar activiteiten volop aan duurzaamheid. Via verschillende initiatieven zetten wij ons continu in om het milieu minder te belasten. 

Duurzaamheid op de locaties

De locaties van WIJdezorg beschikken over duurzame energievoorzieningen, zoals warmte/koude opslag in de bodem, warmtepompen, LED-verlichting en zonnepanelen. Er wordt gebruik gemaakt van lage temperatuurverwarming (LTV), waardoor het energieverbruik zeer laag is.

Het appartementencomplex Eendracht is bijna energieneutraal (BENG) en heeft net als de zorglocatie Emmaus in Zoeterwoude-Dorp het “Groenlabel” mogen ontvangen.

Vanzelfsprekend zijn de panden optimaal geïsoleerd en gebouwd met hoogwaardige duurzame materialen. De gebouwen worden onderhouden vanuit een duurzaam meerjarenonderhoudsplan.

Dit alles is opgenomen in de Routekaart Duurzaam Vastgoed die WIJdezorg als ondertekenaar van de GreenDeal Zorg heeft ingeleverd bij het ministerie van VWS. Deze routekaart geeft ook aan dat WIJdezorg de ambitie tot het verminderen met 50% van de CO2 uitstoot in 2030 ruimschoots gaat behalen.


Zonnepanelen Driehof

Vervoer

WIJdezorg levert zoveel als mogelijk haar diensten in de wijk vanuit één van de zorglocaties. Daardoor kunnen medewerkers makkelijk op de fiets naar de betreffende cliënt. In geval van een grotere afstand beschikken de locaties over elektrische fietsen die als vervoermiddel worden ingezet.
Bij slecht weer wordt er gebruik gemaakt van de leaseauto’s van WIJdezorg. Alle leaseauto’s zijn hybride auto’s en voor het interne vervoer wordt er gebruik gemaakt van een volledig elektrische auto. Ook worden de af te leggen routes zo ingeroosterd dat de adressen zo dicht mogelijk bij elkaar liggen en er dus niet altijd een vervoermiddel nodig is.

Alle medewerkers van WIJdezorg worden actief gestimuleerd om deel te nemen aan het fietsenplan, hier wordt door veel medewerkers gebruik van gemaakt.


Elektrische fietsen thuiszorgteams

Kleding

De jassen en fleecevesten die door de medewerkers van de thuiszorg worden gedragen zijn duurzaam geproduceerd. Die eis geldt overigens voor alle aankopen en de te gebruiken producten bij WIJdezorg en is vastgelegd in het duurzaam Inkoopbeleidsplan.

Printers (Kyocera)

Reduceren, hergebruik en recyclen
Door de ECOSYS-technologie produceren zij minder afval. Naast de slijtvastheid van de componenten, verlagen zij de hoeveelheid gebruikte materialen. Zij halen herbruikbare onderdelen uit ingezamelde multifunctionals en gebruiken deze voor reparaties en onderhoud. Ze gebruiken ook gerecyclede materialen bij de productie van haar machines.
Toners
Kyocera-toner is ontworpen om bij een veel lagere temperatuur te hechten op het papier. Hierdoor verbruiken de printers en multifunctionals weinig elektriciteit.
De lege tonercartridges worden kosteloos opgehaald en verantwoord verwerkt door een gecertificeerd recyclingbedrijf.
CO
2-voetafdruk
De jaarlijkse CO2-voetafdruk van de Kyocera Group (298 bedrijven) wordt gecompenseerd met hun wereldwijde zonne-energieparken. In 2020 werd drie keer zoveel hernieuwbare energie opgewekt dan ze wereldwijd verbruikten.
Lid van de Responsible Business Alliance (RBA)
De RBA is een non-profit samenwerkingsverband van meer dan 190 toonaangevende bedrijven die werken aan het verbeteren van efficiënte arbeid, arbeidsveiligheid, milieu, ethiek en managementsystemen in wereldwijde toeleveringsketens.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) of duurzaam inkopen betekent dat er, naast op de prijs van de producten, diensten of werken, ook gelet wordt op de effecten van de inkoop op het milieu, de sociale aspecten en de circulariteit.

Bij de inkoop van producten en materialen en diensten speelt duurzaamheid een centrale rol bij WIJdezorg.

One-stop-shopping

WIJdezorg selecteert leveranciers die waar mogelijk gebruik maken van het concept one-stop-shopping. Hierbij worden alle producten van verschillende leveranciers door één (vrachtwagen) aan ons geleverd. Dit beperkt het aantal afleveringen en verkeersbewegingen. Ook houden de leveranciers van WIJdezorg zich actief bezig met het beperken van de invloed van de bedrijfsvoering op het milieu door middel van onder andere energiebesparing, warmteterugwinning en het aanbieden van seizoensproducten.

Overig

WIJdezorg streeft ernaar een duurzame organisatie te zijn en heeft dat ook vastgelegd in haar duurzaamheidsbeleid. Naast het bovenstaande komt dit onder andere tot uiting in het scheiden van afvalstromen, een pilot met het Europese samenwerkingsproject Foodtalks om duurzame eetgewoonten te ontwikkelen en te ondersteunen en hebben de medewerkers een duurzame drinkfles met hun naam erop ontvangen om zo het gebruik van plastic tegen te gaan. In het kader van de bewustwording worden er informatiefolders uitgereikt aan de medewerkers om zo het duurzaamheidsbesef te stimuleren.

Heeft u suggesties voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven of vragen over een van bovengenoemde onderwerpen? Neem dan contact op met ons via het contactformulier op de website, of via info@wijdezorg.com