NieuwkoopNieuwkoop

Zorglocatie Nieuwkoop

Centraal gelegen in de dorpskern, gevestigd in het markante gebouw Kaleidoskoop, herbergt locatie Nieuwkoop groepswoningen voor ouderen met dementie, appartementen voor bewoners die veel zorg nodig hebben en appartementen voor tijdelijke zorg. Tevens beschikt Kaleidoskoop over tien ruime, eigentijdse woningen, die cliënten kunnen huren bij de WSN (woningbouwstichting Nieuwkoop) en waar zij volledige zorg van WIJdezorg krijgen (Volledig Pakket Thuis).

In Kaleidoskoop vindt u bovendien een restaurant, een theater, de bibliotheek Rijn & Venen en diverse informatieloketten. Stichting Kulturhus Nieuwkoop (SKN) organiseert vele activiteiten in nauwe samenwerking met WIJdezorg en andere partners, bijvoorbeeld voorleesmiddagen in de bibliotheek en kerkdiensten. Het restaurant, gerund door WIJdezorg, is een gezellige ontmoetingsplek en trekt veel bezoekers, ook van buiten Kaleidoskoop.

WIJdezorg werkt sinds 2016 samen met Ipse de Bruggen. Cliënten van Ipse, die als dagbesteding voorheen in het theehuis de Noordhoek hebben gewerkt, werken op een zelfde wijze in ons restaurant van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur met ondersteuning van hun eigen begeleiders. Echt geweldig, want door de vernieuwde openingstijden van het restaurant, is de levendigheid in Kaleidoskoop zichtbaar verhoogd. Voor iedereen die in Kaleidoskoop woont, voor de bezoekers en gasten van alle partners én zeker ook voor de buurtbewoners.

Per 1 oktober 2019 kunt u ook bij locatie Nieuwkoop terecht in ons Ontmoetingscentrum. Het Ontmoetingscentrum Dementie (OCD) is speciaal voor cliënten die thuis wonen, maar wel begeleiding nodig hebben. We bieden mogelijkheden voor overbruggingszorg, in afwachting van een plek in een verpleeghuis. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de mantelzorgers.

Jacqueline Koster Clustermanager

Werken bij Nieuwkoop

Wil je werken in de ouderenzorg? Dan biedt WIJdezorg een keus uit inspirerende werkplekken, verspreid over het Groene Hart van Zuid-Holland. Waar je ook werkt bij WIJdezorg: je doet werk dat je raakt.

alle vacatures