Dagbesteding in de locaties

Natuurlijk wilt u graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wordt u toch wat eenzaam en wilt u graag andere mensen ontmoeten? WIJdezorg biedt u de mogelijkheid om onder professionele begeleiding wekelijks een of meerdere dagen door te brengen in een van onze locaties. Fijn onder de mensen!

Voor wie?

Dagbesteding is bestemd voor ouderen die moeilijk kunnen deelnemen aan sociale activiteiten, bijvoorbeeld door dementie of andere geheugenstoornissen, problemen met mobiliteit of een klein sociaal netwerk. Voor deelname heeft u een indicatie nodig in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het vervoer wordt in overleg met u geregeld.

Samen optrekken

Bij de dagbesteding van WIJdezorg staan zelfregie en zelfredzaamheid voorop. We bieden u een fijne dag in een veilige en gestructureerde omgeving. U kunt meedoen aan verschillende activiteiten, zoals bewegen, wandelen of een tochtje met een duo-fiets, allerlei spelletjes en gesprekken. Ook organiseren we graag activiteiten, met de hulp van vrijwilligers en naasten, op culinair of creatief gebied en gaan we met elkaar naar de film of een optreden.

Ontmoetingscentrum Dementie

In de zorglocaties Woudsoord, Driehof en Nieuwkoop heeft WIJdezorg ook een Ontmoetingscentrum Dementie (OCD). Het OCD is speciaal voor cliënten die thuis wonen met (beginnende) dementie en wel begeleiding nodig hebben. We bieden professionele begeleiding en ondersteuning.
In verschillende groepen – afgestemd op de mate van geheugenproblemen – trainen we samen met de cliënten het geheugen en gaan we aan de slag met lichamelijke beweging.
Het OCD biedt ook emotionele, sociale en praktische ondersteuning aan mantelzorgers. WIJdezorg werkt nauw samen met Tom in de Buurt, de gemeente, de wijkverpleegkundigen en het Alzheimer Café.

Iets voor u?

Wilt u meer informatie, bel dan 088-209 1000 en vraag naar de medewerker dagbesteding of OCD van de betreffende zorglocatie. Onze medewerkers vertellen u graag alles over onze mogelijkheden. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken om een keer langs te komen!

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen met vragen over dementie. De sfeer is informeel en gemoedelijk. Hier kun je, met of zonder je naaste, in contact komen met lotgenoten. Er zijn ook professionele hulpverleners aanwezig, die je vragen kunt stellen.

Elke bijeenkomst staat een thema centraal. Dat kunnen heel uiteenlopende thema’s zijn: van diagnose, tips en trucs voor de veiligheid in en rondom het huis, rechtsbescherming, slaapproblemen, nog autorijden, samen actief zijn, tot de rol als mantelzorger.
De avond begint met een 30 minuten durend interview met een deskundige, gevolgd door een pauze. Vaak is er livemuziek. Na de pauze kun je een halfuur vragen stellen en met elkaar discussiëren. Er is gelegenheid om onderling een praatje te maken en wat te drinken.

Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest
Dit café is op een vaste locatie: SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334 EZ te Leiden.
Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het Alzheimer Café.

Alzheimer Café Kaag en Braassem en Nieuwkoop
Dit is een ‘reizend Café’ dat de ene maand in de gemeente Kaag en Braassem, en de andere maand in de gemeente Nieuwkoop plaatsvindt.
Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het Alzheimer Café.