Kwaliteitskaders

Met ingang van 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht.
Dit is de wettelijke basis voor de kwaliteit van zorg in de zorglocaties van WIJdezorg.
Een van de eisen van het kwaliteitskader is het inzicht geven in een verantwoorde personeelsinzet.

De kwaliteit van de personeelssamenstelling in de zorglocaties van WIJdezorg